Alt om statsbudsjettet

Alt om statsbudsjettet

350 nye forskere, 113 millioner til nytt it-direktorat, 30 millioner til bredbånd, men bare fire millioner til kompetansesenter for fri programvare. Les de viktigste it-sakene fra statsbudsjettet.

I dag klokka ti la finansminister Kristin Halvorsen frem statsbudsjettet for 2008 for Stortinget. Dette var de viktigste nyhetene som involverer it-bransjen.

Regjeringen bevilger 113 millioner kroner til det nye Direktoratet for forvaltning og IKT. Direktoratet for skal være etablert fra 1. januar 2008.

LES SAKEN HER: 113 millioner til it-direktorat

Statsbudsjettet for 2008 gir 10 millioner kroner til bredbåndsutbygging, 20 millioner hentes fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

LES SAKEN HER: Bredbånd får 30 mill

Regjeringen bevilger 20 millioner kroner til en felles eID-løsning for å få fart på det elektroniske tjenestetilbudet i offentlig sektor. .

LES SAKEN HER: Gir seg ikke med eID

Fire millioner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er alt regjeringen foreslår. Det er knapt nok til lønn og husleie.

LES SAKEN HER: Kun fire millioner til fri programvare

Forskning og utvikling ble i fjor sett på som et hvilkeskjær av svært mange. Nå ønsker regjeringen å ta igjen det tapte.

Regjeringen foreslår å opprette til sammen 350 nye stipendiatstillinger i universitets- og høyskolesektoren fra 2008, og bevilger 112 millioner kroner.

LES SAKEN HER: 350 nye forskere

Kunnskapsdepartementet øker kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning med 6 milliarder kroner.

LES SAKEN HER: Mer til forskningsfondet

Høye forventninger

Bransjeforeningene IKT-Norge, Abelia og HSH forventet økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning. Med resultatet i hånd er de skuffet over it-forskningen, fremtiden for bredbåndssatsingen, innstramming av medeierskap i eget selskap og manglende midler til digitale hjelpemidler i skolen.

LES SAKEN HER: - Regjeringen har glemt it-forskningen

Offentlig Sektor