Altinn II utsettes

Altinn II utsettes

Prosjektet til Altinn II er såpass omfattende at det skal tas en pause på tre måneder for å holde oversikten over økonomien.

Videreføring av anskaffelsesprosessen for ny Altinn-løsning blir midlertidig stanset. Anskaffelsesprosessen startet i januar 2007 og det var planlagt med kontraktsinngåelse januar 2008. Årsaken til utsettelsen er at Brønnøysundregistrene og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) skal avklare rammene for den langsiktige satsningen på Altinn.

Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet har i forståelse med andre berørte departementer og sentrale tjenesteeiere kommet til at det må gjennomføres en kvalitetssikring før et omfattende utviklingsløp for Altinn vedtas og iverksettes. Kvalitetssikring skal være sluttført innen utgangen av januar 2008.

- Dette handler om kvalitetssikring i den forstand at vi skal gå gjennom budsjettet for de neste fem årene. Vi ønsker å se på dette mer langsiktig. Vi ønsker en situasjon med størst mulig forutsigbarhet over lang tid, sier prosjektleder i Altinn II, Edvard Pedersen, til Computerworld.

LES OGSÅ: Klar til ny kamp om Altinn

Fryser prosjektet

Konsekvensene for prosjektets fremdriftsplaner er ennå ikke avklart, men forventet tidspunkt for inngåelse av nye avtaler er forsommeren 2008 og at ny Altinn II løsning kan gå på lufta høsten 2009.

- Når det gjelder anskaffelsesprosess fryser vi prosessen i tre måneder. Men det jobbes videre på andre deler av prosjektet. Det er et temmelig heftig prosjekt, og det er viktig med modning, sier Pedersen

Pedersen har stor tro på at kvalitetssikringen vil medføre at satsningen på Altinn videreføres i tråd med Regjeringens store ambisjoner på eForvaltningsområdet. Denne type utsettelse er aldri ønskelig, men i dette tilfellet er det nødvendig.

- Tidsløpen blir forskjøvet lite grann, Det er på departementsnivå dette må videreføres. Leverandørene er inneforstått med det som skal skje og er med videre i prosessen, sier Pedersen.

De tre er som er med i kappløpet om denne omfattende kontrakten er IBM, Accenture, og Basefarm.

It-kontraktene til Altinn II er enorme. De dreier seg om kontrakter opp til 300 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gull-opsjonen Altinn

Offentlig Sektor