Andre portaler tok knekken på Minside

Andre portaler tok knekken på Minside

Minside skulle bli "enhetlig og lettfattelig inngangsport til offentlig sektor". Nå er portalen lagt ned, men etatene har få tårer.

I desember 2006 ble portalen Min Side lansert. Daværende fornyingsminister Heidi Grande Røys viste stolt frem hvordan Norges innbyggere kunne få lettere tilgang til offentlige tjenester.

"Innbyggerne skal få innsyn i personlig informasjon fra flere offentlige registre, mulighet for å sende søknader, registreringer og forespørsler elektronisk, gjennom sikker pålogging og sikker kommunikasjon med det offentlige", skrev Computerworld ved lanseringen.

Slik ble det ikke. For to uker siden annonserte Difis direktør Hans Christian Holte portalens død.

Nedleggelse betyr at det offentlige tjenestetilbudet vil fremstå mer fragmentert, men det er ifølge Holte ikke et problem.

- Folk bruker ikke portaler lenger som de gjorde før. Mange googler eller går direkte til tjenestene. Portalen har mistet sin funksjon, sier han.

Sterke etater

En av hovedårsakene at Minside er lagt ned er at flere etater og direktorater har utviklet egne løsninger. Både Skatteetaten og Nav har en sterk nettsatsing utenom Minside. I fjor lanserte også Helsedirektoraten en egen portal, helsenorge.no. Dermed ble en samlet inngang for offentlig sektor ytterlige svekket.

Ikke overraskende er det få tårer for Minsides død blant de store etatene.

- Når Difi har valgt å nedlegge Minside støtter vi Difi i det. En slik portal er forbigått av virkeligheten. Teknologien har utviklet seg slik at fellesløsninger av denne type ikke lenger er relevante, sier Karl Olav Wroldsen, it-direktør i Skatteetaten.

Heller ikke kollega Nina Aulie i Nav kommer til å savne Minside.

- Med økt bruk av Altinn og tjenester på den enkelte etats egne sider, er ikke behovet like stort for en felles portal. Noen av våre viktigste selvbetjeningsløsninger på Nav.no er stillingsdatabasen og elektronisk meldekort. Slike tjenester egner seg ikke så godt på portaler som Minside, skriver hun i en epost.

- Ingen fiakso

Men selv om det er stor enighet om at nedleggelse av Minside er en god idé, synes ikke Hans Christian Holte at hele prosjektet er en fiasko.

- Jeg tror mye var godt tenkt i 2005 (da moderniseringsminister Morten Meyer lanserte visjonen, red. anm.). Jeg mener Minside har vært et viktig initiativ og bidratt til en del tjenester vi har i dag. Digitaliseringen av offentlig sektor har fått en skikkelig boost gjennom portalen, sier han.

Holte påpeker også at flere komponenter fra Minside-arbeidet vil videreføres. Først og fremst er MinID et direkte resultat av fellessatsingen, og den fortsetter å ha en sentral rolle som "single sign on" i offentlig sektor.

- Offentlig sektor har blitt mer kompleks på nett. Vi vil ikke gape over for mye. Etatene klarer selv å komme med gode løsninger, slår Holte fast.

Trenger merverdi

Både England og Danmark har imidlertid gjort suksess med en samlet portal for offentlig sektor. Hvorfor da ikke i Norge?

- Minside har dårlig oppslutning, få mennesker bruker det. I England får ikke de enkelte etater lage sine egne tjenester og nettsider, men skal samles i en fellesportal. Det er en vei vi ikke har valgt i Norge, sier Wroldsen

- Har etatene tatt knekken på portaltanken?

- Nei, det vil jeg ikke si. Men skulle Minside overleve måtte det være en egenverdi i portalen. Alle nettsteder trenger tjenester som gjør dem attraktive. Det har ikke Minside klart i tilstrekkelig grad.

- Har nedleggelsen noen følger for Skatteetatens digitale strategi?

- Nei, vi fortsetter som før. Dette har lite betydning for oss. Vi følger vår Altinn-strategi og vi videreutvikler vårt eget nettsted Skatteetaten.no. Avgjørelsen om å legge ned Minside støtter vi, men det påvirker ikke oss og våre planer, sier han.

Offentlig Sektor