Åpen splid om Office i Asker

Åpen splid om Office i Asker

Asker kommune har gitt opp åpen kildekode. Utvikler Knut Olav Bøhmer mener de kunne ha lyktes med bedre innsats.

Det begynte friskt. Flere kommuner og fylkeskommuner skulle over på Open Office.org med statlig drahjelp. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) sponset initiativet. Ingen av kommunene kom imidlertid i mål. I Asker kommune prøvde de Open Office.org i ett år, men kastet det ut våres.

- Det ble for slitsomt og krevende, sier it-sjef Ole Kristian Tangen i kommunen.

Knut Olav Bøhmer var innleid konsulent fra Yellowjersey hos Asker kommune. Han deler ikke virkelighetsoppfatning med Tangen.

- Vi løste alle problemene Asker hadde. Det var ingen tekniske årsaker til at prosjektet ble stoppet, mener Bøhmer.

Uenige om feilretting

Knut Olav Bøhmer hevder Asker kommune ikke tok i bruk feilrettinger de gjorde under prosjektet, og at Asker kommune brøt prosjektmålsetningene ved ikke å lage feilrapporter. Prosjektmålsetningen var å kartlegge, og hvis mulig eliminere, hindringer for praktisk utnyttelse av ODF-standarden innenfor dokumentformater, samt implementere standardformatet i minst en kommune, der kontorstøtteverktøyet Open Office er integrert med aktuelle fagsystemer.

- Jeg hadde et møte med Asker kommune i desember i fjor hvor vi gikk gjennom installasjonsrutiner og da ba jeg også om en oversikt over feil og mangler. Det fikk jeg aldri. Jeg sendte purringer på epost og sms uten å få svar, sier Bøhmer.

Under et møte med prosjektledelsen i kommunen 29. april hos it-avdelingen i Asker, forstod han at prosjektet sang på siste verset.

- De hadde ikke gjort noe av det jeg hadde snakket om i desember. De hadde fortsatt ingen liste over feil som måtte rettes, og jeg skjønte de allerede hadde bestemt seg. Og etter et par dager ble jeg oppringt med beskjeden om at de hadde avsluttet prosjektet, sier Knut Olav Bøhmer.

Statlig finansiering

Etter finanskrisen i 2008 ble det gitt ekstra bevilgninger til en rekke prosjekter i 2009. I prosjektet hvor Asker kommune var med, var det opprinnelig med åtte kommuner og to fylkeskommuner i tilskuddsordningen.

Ifølge Difi, som er ansvarlig for de statlige bevilgningene, var de samlede tilskuddene på 60 millioner kroner på totalt 161 prosjekter. Asker fikk i 2009 tilsagn om en halv million kroner i tilskudd.

- Etter sluttrapporteringen i høst ble tilskuddet redusert til 316.366 kroner. Dette utgjør den maksimale tilskuddsandelen på 20 prosent av den endelige prosjektkostnaden. Kommunenes andel ble i stor grad dekket gjennom egeninnsats. Selv om prosjektet ikke nådde de opprinnelige mål anses prosjektet å være gjennomført i samsvar med de krav som gjelder for tilskuddsordningen, skriver kommunikasjonsansvarlig Ingvild Østraat i Difi i en epost til Computerworld.

- For vanskelig

It-sjef Ole Kristian Tangen i Asker kommune forteller at det er mange årsaker til at Open Office.org måtte gi tapt Asker. I saksfremlegget til formannskapet i mai i år sa rådmannen at større risiko, lavere innsparinger og mindre gevinst i sum talte for å avslutte satsingen.

Pakken, som i sin tid ble etablert av Sun, inneholder applikasjoner som konkurrerer med noen av produktene i den langt mer omfattende Office-suiten til Microsoft.

- I hovedsak er det to grunner til at vi valgte å stoppe prosjektet. For det første var det flere tekniske problemer enn vi trodde, ikke minst i forhold til integrasjoner med fagsystemer. For det andre var mange av forutsetningene for å starte opp prosjektet endret, blant annet ga splitten i det åpne utviklermiljøet rundt Open Office oss en usikkerhet vi ikke hadde tidligere, sier Tangen.

It-sjefen sikter til at miljøet for fri programvare for kontorapplikasjoner delte seg i en leir rundt Open Office.org og Libre Office.org.

- Det gjorde at fokuset på utvikling ble for spredt, sier Tangen og legger til:

- I tillegg reduserte Microsoft lisenskostnadene på skolelinsene. Det sammen med at de videregående skolene - gjennom Akershus fylkeskommune - gikk for Microsoft Office, gjorde at forutsetningene ble endret.

Står på sitt

Knut Olav Bøhmer mener den faglige begrunnelse for hvorfor Asker stoppet utprøvingen av fri programvare ikke holder mål. Han viser til at Kongsberg kommune har lykkes, og at det er mulig å få dette til.

It-sjef Bjørn Næss i Kongsberg kommune forteller at de har lykkes med integrasjonen mellom Libre Office.org og saks- og arkivsystemet fra EDB, og slik viser de at integrasjon med fagsystemer er mulig.

- Vi kjører i dag både fri programvare på kontorpakker og Microsoft, sier Næss.

Kongsberg har lykkes med å integrere det samme fagsystemet hvor Asker feilet.

- Minst 70 prosent av feilene jeg jobbet med i Asker skyldes at Askers installasjonsrutiner var feil. Dette var noe vi kunne ordnet og dermed eliminert hindringene. Open Office fungerer når det installeres riktig. Jeg syns ikke innsatsen til Asker i dette prosjektet var veldig stor, sier Bøhmer.

It-sjef Ole Kristian Tangen synes det er merkelig.

- Bøhmer må gjerne mene at vi ikke har gjort en god nok jobb, men det var han som var vår innleide ressurs på åpen kildekode i prosjektet, med tilgang til alle feilmeldinger som ble rapportert inn i test og i produksjon, og det var han som gjorde feilrettingene. At det er andre som får til Open Office er helt suverent. Men for oss ble det for vanskelig og komplisert, sier Tangen og legger til:

- Vi vurderte risikoen som for stor. Vi er heller ikke den eneste kommunen som har kommet til den konklusjonen. Jeg mener definitivt at dette ikke har vært et venstrehåndsprosjekt for oss.

- Hvorfor fulgte dere ikke opp feilene?

- Jeg mener vi helt klart gjorde det, og vi hadde flere feilrettinger underveis. Vi har ikke noen eget utviklingsmiljø, men de som var innleide for å jobbe med prosjektet satt her hos oss og programmerte, og dermed hadde tilgang til alle problemsituasjonene, påpeker Tangen.

Offentlig Sektor