Apenes vant sjikane-slag

Apenes vant sjikane-slag

Justisdepartementet må utlevere kritikknotat av Datatilsynets direktør.

Sivilombudsmannen for forvaltningen har gitt Datatilsynets direktør Georg Apenes medhold i at han skal få innsyn i et kritikknotat fra Justisdepartementet, utformet etter et møte om Datalagringsdirektivet i Stortinget i mars i fjor.

- Jeg syns jeg har blitt behandlet på en urimelig måte av en håndfull høyere embetsmenn i Justisdepartementet. Det at jeg nå har fått medhold av Sivilombudsmannen i innsyn, betyr at et viktig prinsipp igjen er slått fast, nemlig at man ikke kan sirkulere dokumenter i forvaltningen, uten at den som kritiseres får imøtegå kritikken, sier Apenes.

Følte seg krenket

I stortingsmøtet holdt lovrådgiver Gry Steen Hvidsten i Justisdepartementet et innlegg om det omdiskuterte direktivet. Da Datatilsynets direktør Georg Apenes etterpå kommenterte hennes innlegg, følte hun seg krenket av direktørens uttalelser, spesielt i forhold til sammenligninger til den tidligere øst-tyske etteretningsorganisasjonen Stasi, i tillegg til at hun følte seg latterliggjort.

SE CWTV FRA MØTET: - Tvinges til politiarbeid

Etter møtet skrev Hvidsten et brev til departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet, som i sin tur formulerte et brev til Apenes’ sjef, departementsråd Karin Moe Røisland i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Ifølge Sivilombudsmannen stod det i brevet at Apenes’ kommentarer bær preg av ”sjikane og personangrep” og at Apenes gikk "langt over streken for det man kan forvente av en offentlig tjenestemann”.

Apenes har ikke sett innholdet, og vil derfor ikke kommentere det.

Saken ble tatt opp med Apenes i et ledermøte, og det ble foreslått at alle parter skulle komme sammen og diskutere saken. Det var Apenes villig til, men ønsket innsyn i saken – og dermed notatet – før et slikt møte. Det fikk han ikke.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Offentlig Sektor