Åpne standarder obligatorisk

Åpne standarder obligatorisk

Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i åpne dokumentformater.

Dette gelder HTML, PDF eller ODF. Tiden hvor man fant offentlige dokumenter kun tilgjengelig i Microsofts Word-format vil med det gå mot slutten, ifølge en pressemelding fra Fornyingsdepartementet.

- Alle skal ha lik tilgang til offentlig informasjon. Fra 2009 vil innbyggerne kunne velge hvilken programvare de vil bruke for å få tilgang til offentlig informasjon. Regjeringens beslutning vil også bedre konkurransen mellom leverandører av kontorprogrammer, sier it-minister Heidi Grande Røys.

Dette er regjeringens vedtak:

HTML skal være primærformatet for publisering av offentlig informasjon på Internett.

PDF er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument.

ODF skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren.

Kravene vil tre i kraft 1. januar 2009 for statlige virksomheter. Fornyingsdepartementet setter nå i gang et forskriftsarbeid som skal gjøre kravet obligatorisk også for kommunale virksomheter.

Vedtaket hindrer ikke offentlige etater og virksomheter i å publisere i andre dokumentformater utover HTML, så lenge dokumentene også er publisert i et av de obligatoriske formatene ODF eller PDF. Offentlige virksomheter vil ha tiden fram til 2014 til å endre allerede publiserte dokumenter slik at de følger kravene.

- Dette er første steg i standardisering av dokumentformater. Vi vil også vurdere formater for dokumentutveksling med offentlig sektor og til slutt formater for utveksling av dokumenter internt i offentlig sektor, sier Grande Røys.

Ikke overraskende ønsker standardgruppen NUUG denne utviklingen velkommen:

- Bruk av åpne standarder gir alle aktører like konkurransevilkår, og sikrer at informasjon kan tas vare på for framtiden, sier Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

Offentlig Sektor