Åpnet ny nettportal

Åpnet ny nettportal

Miljøverndepartementets nye portal skal gi oversiktlig sanntidsinformasjon om det meste som foregår i Nordområdene.

LILLESTRØM: Den nye nettportalen Geopolar.no ble offisielt åpnet under Høykom-konferansen "Eforvaltning i praksis" på onsdag. Geopolar er en egenutviklet informasjonsportal for Nordområdene, med tilhørende tjenester for Regjering og Fylkesmenn i nord.

Portalen er utviklet ved hjelp av Høykom-midler og har blitt ledet av Statens kartverk, med prosjektleder Erland Røed i spissen. Røed fikk også æren av å vise frem portalen for deltakerne ved konferansen.

- Regjeringen har uttalt at Nordområdene er det viktigste strategiske satsingsområdet. Portalen er et viktig bidrag for å kunne levere relevante kvalitetssikrede og dynamiske data når vurderinger skal gjøres, sa Røed.

Mye informasjon

Planen med portalen er at den skal tilby brukertilpasset geografisk informasjon i sanntid, med hovedfokus på områdene i og omkring Lofoten, Barentshavet og Svalbard. Dette er områder som er både økonomisk, sikkerhetspolitisk og miljømessig viktige for Norge. Gjennom raske søk presenteres informasjon om alt fra artsforekomster til flomsoner og radioaktivitet på et detaljert kart.

Informasjonen hentes altså i sanntid fra relevant kilde, eksempelvis Meterologisk institutt eller Kystverket. Et sannsynlig scenario er at Miljøverndepartementet kan ha et oppdatert bilde av situasjonen ved et oljeutslipp. Geopolar skal eies av nettopp Miljøverndepartementet, men hele fem statlige etater har vært med i utviklingen, henholdsvis Kystverket, Forsvarets militærgeografiske tjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Oljedirektoratet og Statens kartverk. I tillegg har Utenriksdepartementet vært involvert. Norsk polarinstitutt har fungert som observatør.

Portalen er åpen for alle og kan testes ut her.

Offentlig Sektor