- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige

- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige

VALG09: Rødt mener e-valg kan føre til tvang og bestikkelser, men gløder for friprog.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig interessert i temaer som har med it å gjøre. Tematikk som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du i år går til valgurnene.

VENSTRE SVARER:

- Vi vil ha e-valg i 2011!

FRP SVARER:

- Mer penger til politiets piratjakt!

Denne gangen er det det heller lille partiet Rødt som skal utspørres, som blant annet har engasjert seg i datalagringsdirektiv-spørsmålet.

Her er våre spørsmål, og Rødt sine svar.

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- Datalagringsdirektivet bør ikke innføres fordi det representerer en trussel mot personvernet. Direktivet er også utformet rundt et prinsipp om at alle er kriminelle til det motsatte er bevist, da data fra samtlige tele- og internettkunder lagres. Rødt vil derfor gå inn for veto mot datalagringsdirektivet.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Rødt er mot elektroniske valg, fordi det kan bety en uthuling av sikkerheten og anonymiteten til velgerne. Det er vanskelig å kontrollere at elektroniske valg ikke medfører tvang, bestikkelser eller lignende.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- Rødt er for å kreve fri programvare og åpne standarder i det offentlige. Staten bør støtte utvikling og drift av fri programvare og åpne standarder, og ikke teknologi- og utviklingsfiendtlige giganter som Microsoft eller Apple. Dessuten er fri programvare billigere enn lukkede standarder.

- Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

- Helse-Norge må håndtere elektroniske pasientjournaler med den største varsomhet. Pasientjournaler er ytterst sensitiv informasjon, og bør ikke spres eller lagres unødvendig.

- Hvordan skal man håndtere piratkopiering?

- Rødt er mot kriminalisering og straffeforfølging av fildelere. Samtidig må vi sikre kompensasjonsordninger som gjør at opphavspersonene ikke får økonomiske tap som følge av fildeling. En digital, offentlig innkjøpsordning kan være et skritt på veien i forhold til dette.

- Hvordan skal Norge hevde seg som en kunnskapsnasjon innen it?

- Gjennom en god it-opplæring i skolen, og gjennom at det offentlige er villig til å satse på det gode åpen programvare-miljøet vi allerede har i Norge. Samtidig er Rødt for en økt satsning på forskning, og tilhengere av målet om at 3 prosent av BNP skal gå til forskning. Det er naturlig at en slik forskningsinnsats også vil komme IT-sektoren til gode.

- Hvordan vil dere styrke demokratiet gjennom internett?

- Internett er en fantastisk kanal til å spre informasjon om politikk og politisk budskap. Gjennom sosiale medier og andre nettkanaler får vi en mulighet til å engasjere mange av dem som i dag ikke deltar i demokratiet. Rødt tror likevel det viktigste for å styrke demokratiet er at politikerne begynner å ta tak i spørsmålene som virkelig betyr noe, ikke at de fortsetter å snakke rundt grøten også på Twitter.

- Er epost den ansattes eller arbeidsgiverens eiendom, og hvorfor?

- Epost er de ansattes eiendom. Rødt er mot økt overvåking og kontroll i arbeidslivet, og tror at et arbeidsliv der de ansatte får større frihet og medbestemmelse vil føre til både økt trivsel og økt effektivitet.

- Hva skal dere gjøre med bredbåndsdekningen, og hvorfor?

- I dag har Norge en svært god situasjon i forhold til bredbånd. Likevel er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Rødt synes det er et demokratisk poeng at bredbåndsdekningen er god over hele landet, også i distriktene. Derfor vil vi fortsette det gode arbeidet fram mot full bredbåndsdekning.

- Hvor går grensen for når personvernet må gå foran effektivisering og sikkerhet?

- Det er all grunn til å være bekymret på personvernets vegne. Det har vært en utvikling med økt overvåking og lagring av sensitive data i mange år nå. Rødt vil snu denne trenden. Derfor går vi mot EUs datalagringsdirektiv, mot at arbeidsgivere skal ha tilgang til ansattes e-post og nettbruk og mot de nye reglene som åpner for økt romavlytting. Rødt vil på generelt grunnlag si at personvernet bør gå foran effektivisering og sikkerhet uansett.

Offentlig Sektor