Bankid og Buypass vil inn Id-porten

Bankid og Buypass vil inn Id-porten

Difi avgjør om tippekort og banknøkkel skal brukes i offentlige nettjenester.

Fredag gikk anbudsfristen for elektronisk id fra Direktoratet for forvaltning av ikt (Difi) ut. Difi ønsker å implementere eksterne leverandører i sin id-port, og etter en lengre «konkurransepreget dialog» ble det hele lagt ut på anbud 19. februar.

Alle tre aktørene som var med i den «konkurransepregede dialogen» har levert inn tilbud. De tre er Bankid, Buypass og Commfides.

- Det vi skal gjøre nå og frem mot midten av april er å evaluere og gå gjennom tilbud. Så skal vi bestemme oss for hvilke tilbydere vi vil ta sikte på å inngå kontrakt med, og deretter starte opp en pilot som tester ut id-porten på det høyeste sikkerhetsnivå med bakgrunn i de avtaler vi da har fått, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi, som ser for seg at de aktuelle leverandørene kan bli implementert i id-porten til høsten.

- Det kan altså ende opp med å bli kontrakter med alle?

- Det er det vi skal finne ut nå. Det kan bli flere av disse tre.

Et stykke å gå

Årsaken er at det er et stykke vei frem til en nasjonal eID i offentlig regi.

- Det er en av årsakene til at det har vært arbeidet med å få inn løsning med private aktører som vi kan bruke inn i den offentlige id-porten.

Et annet argument er at aktørene allerede har brukere og løsninger som Difi kan dra nytte av.

- Kommer de eksterne leverandørene på plass fordi eID tar lenger tid enn antatt, eller har det vært planen hele veien?

- Det er i grunnen bare en gjennomføring av en plan som har ligget der hele veien. Vi kjører i to spor ved å få inn aktuelle private aktører i porten samtidig som vi også ser verdien av å utvikle en nasjonal eID i offentlig regi, sier Holte.

- Det blir for så vidt en fullverdig løsning, men samtidig jobbes det med en nasjonal eID som skal settes sammen med det nasjonale id-kortet som justissektoren har ansvaret for å utvikle.

Leverandørene får betalt basert på antall brukere av løsningen. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor