Basefarm skal drifte Lånekassen

Basefarm skal drifte Lånekassen

Én million kunder, pengeflyt på 25 milliarder kroner, 120 milliarder som skal tilbakebetales.

Løsningen for selvbetjening og saksbehandling av søknader om stipend og lån i Lånekassen, skal nå driftes av Basefarm.

Statens lånekasse har signert for seks år, verdien er estimert til over 70 millioner kroner.

På test- og utviklingsnivå skal Lånekassen i stor grad benytte Basefarms skytjenester.

- Viktig

En stadig større andel av lånesøknadene til Lånekassen behandles automatisk. Det er kun i saker hvor systemet finner feil eller mangler at en saksbehandler ser på saken. Det setter store krav til overvåkning og oppfølging av de automatiserte prosessene.

- Studiefinansieringen i Norge har til hensikt å gjøre utdanning mulig for alle. Ordningene, og de digitale systemene hvor ordningene gjennomføres, er med andre ord viktig for det norske samfunnet. Vi er derfor helt avhengig av at våre systemer er sikre og stabile, og det skal Basefarm hjelpe oss med, sier it-direktør Jan Erik Ressem i Lånekassen i en pressemelding.