VIL KREVE MYE: Altinn har vært en suksess de siste 12 årene. De neste 12 vil kreve langt mer, mener Kjetil Brun Thorsvik i Abelia. (Pressefoto: Abelia/ Esben Johansen)

VIL KREVE MYE: Altinn har vært en suksess de siste 12 årene. De neste 12 vil kreve langt mer, mener Kjetil Brun Thorsvik i Abelia. (Pressefoto: Abelia/ Esben Johansen)

Bekymret for Altinn-gjennomføring

Mandag ble en ny strategi for Altinn sendt ut på høring. Kjetil Thorvik Brun i Abelia er usikker på gjennomføringskraften som ligger i den nye strategien.

En ny langsiktig strategi for Altinn ble sendt ut på høring tidligere denne uken. Ifølge regjeringen skal dette være en mer offensiv strategi som satser på flere digitale tjenester for flere mennesker.

Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for ikt og digitale næringer i Abelia mener det er mye bra med Altinn-strategien, og at det er grunn til å gi ros for arbeidet som er gjort.

Likevel er han en forsiktig optimist - han mener det er grunn til å tvile på om de blir gitt muligheten til å gjennomføre den.

Altinn og Brønnøysundregistrene

– Altinn har vært en suksess som vekker internasjonal oppsikt. Vi må fortsette å bruke Altinn for å digitalisere og forenkle Norge. Den nye strategien er tydeligere på at Brønnøysundregistrene skal samarbeide med andre offentlig virksomheter og ikt-næringen for å få til nettopp denne forenklingen, sa næringsminister Monica Mæland i en melding fra regjeringen.

Brønnøysundregistrene har foreslått den nye strategien på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Altinn skal fortsette å være en moderne teknisk plattform for utvikling av digitale tjenester og oppfylle brukernes og det offentliges krav til nye løsninger.

Dårlig oppstart

- Strategien har fått en svært dårlig oppstart ved at Monica Mæland ga bort 205 millioner tenkt til planlagt ikt-oppgradering hos Brønnøysund (prosjekt BRsys). De har selv anslått den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet til 100mill per år, og det kan få store konsekvenser for driftsstabiliteten og evne til å understøtte de lover og regler som regulerer forhold i næringslivet. Når vi ser bortfallet av disse midlene i sammenheng med andre budsjettposter gir det også et signal, mener Thorvik Brun.

Han tror videre at statsrådene liker sine egne verktøy best, og sjelden ønsker å leie dem av andre.

-I de tilfeller dette skjer så må det brukes mye tid og ressurser på å overtale andre statsråder og deres departement. Så når Sanner, godt hjulpet av Chaffey, ser betydningen av digitaliseringen og får til å styrke sitt verktøy, Difi, (blant annet med midler fra andre departement) så har Mæland ikke samme forståelse og legger oppgraderingen i Brønnøysund i skuffen.  Med et pennestrøk kan vi altså gå fra at arbeidet med ny registerløsning i Brønnøysund går fra visjon til arkiv, mener Thorvik Brun.

Samtidig som at 200 millioner kroner til Brønnøysund forsvant fra Regjeringens opprinnelige budsjettforslag er det foreslått en økning på 28 prosent til Difi. Brun stiller spørsmål ved om det virkelig er slik at dersom noe ikke fungerer så skal løsningen være å hive mer penger på problemet?

-Riktignok er en del av disse endringene positive (deriblant medfinansieringsordningen), men når en evalueringen til Agenda Kaupang av Difi sier at de ikke har levert i henhold til departementets mål og omgivelsenes forventninger så kan det være grunn til å vurdere hvilke verktøy man ønsker å bruke til å effektuere sin politikk. Kanskje ville det være hensiktsmessig å se mer til Brønnøysund, fortsetter Thorvik Brun.

Ny strategi

Ifølge regjeringen gjør den nye strategien det tydelig at Altinn skal være for alle. Dette innebærer blant annet en satsing på flere tjenester for innbyggere, og at kommunene skal bruke Altinn i større grad enn i dag.

– For at Altinn skal være en løsning i toppsjiktet må vi fortsette å videreutvikle plattformen og samarbeidet. Jeg håper på å motta mange gode synspunkter og innspill om dette, mener Mæland.

I den nye strategien legges det opp til at Altinn i større grad skal være en pådriver for digitalisering, slik at brukerne heller kan bruke tiden sin på å skape verdier enn på å fylle ut skjemaer.

– Altinn er et viktig verktøy for at bedrifter og privatpersoner bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige. Her er det er store potensielle gevinster, skal Mæland ha sagt i meldingen på regjeringen.no.

- Altinn har vært en suksess de siste 12 årene. De neste 12 vil kreve langt mer. Altinn sin strategi må altså ta høyde for hvordan de skal lage tjenester for de som er oppvokst med Uber, Nabobil og en lang rekke nye tjenester vi ikke kjenner til. Dette stiller store krav til brukerretting. Jeg ble glad for å høre at Altinn vil øke satsningen på grafisk utforming og brukervennlighet. De bør spørre seg hvordan Altinn ville sett ut om en grunder hadde laget det i dag, mener Thorvik Brun.

 

 

 

Offentlig Sektor