Bekymret for digitale skoleskiller

Bekymret for digitale skoleskiller

IKT-Norge mener regjeringen må gå inn for et skikkelig it-løft i skolen.

Senter for IKT i utdanningen har idag offentligjort en kartlegging om it i norsk skole, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

- Kartleggingen bekrefter det vi lenge har observert i skolen. Det er et urovekkende skille mellom grunnskolen og videregående opplæring. Utstyrssituasjonen er ikke god nok i grunnskolen, og det er for store forskjeller i fagenes bruk av it. Vi er bekymret over lav bruk av it i fag som naturfag og matematikk, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Krav

Dette betyr at skolene ikke har mulighet til å gi elevene digital kompetanse, mener hun. IKT-Norge mener regjeringen og nasjonale myndigheter må stille krav til satsing på og bruk av it i skolen.

- Dette vil IKT-Norge ta opp i fellesseminaret med Høyre på Stortinget 29. mars, og vi kommer til å be om et møte med kunnskapsministeren for å drøfte it-situasjonen i skolen og hva som kan gjøres for å bedre den. It-bransjen ønsker å stille opp for å gi norsk skole et nødvendig løft innenfor pedagogisk bruk av it, sier Austlid.

Budsjettet legges

I helga startet regjeringens statsbudsjettforhandlinger for neste år.

Offentlig Sektor