Bekymret for helsereformen

Bekymret for helsereformen

KOMMENTAR: Helseregistre og ny teknologi kan redde liv, mener Aps Dag Ole Teigen.

Dene kommentaren er skrevet av Dag Ole Teigen, stortingsrepresentant (Ap) og tidligere medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.

De viktigste helsepolitiske oppgavene må være å gi pasientene bedre behandling og å redde liv. I bakgrunnen av den helsepolitiske budsjettdebatten skjuler det seg også mange andre utfordringer, men heldigvis også vedtak som kan bidra til pasientenes beste.

For en tid tilbake hørte jeg om en pasient som hadde fått allergisk sjokk under behandling i sykehus. En slik reaksjon er sjelden, men kan være alvorlig og i verste fall livstruende. Da pasienten senere skulle gjennomgå en ny behandling på et nytt sykehus, ble hun forbauset over at sykehuset ikke hadde informasjon om hva som skjedde sist, slik at de kunne bruke en annen type medikament. Heldigvis ga hun beskjed – nærmest for sikkerhets skyld – om det hun trodde sykehuspersonellet allerede visste. Men da måtte operasjonen utsettes, slik at sykehuset kunne få tilsendt informasjon og forhindre en potensielt alvorlig komplikasjon.

Det fins mange eksempler på formelle stengsler som hindrer kunnskapsoppsummeringer og hensiktsmessig informasjonsflyt. Det kan dreie seg om alt fra pasientregistre som ikke får lov til å registrere gode nok opplysninger til å påvise eventuelle bivirkninger, til livsnødvendige opplysninger som må slettes av personvernhensyn selv om pasienten ønsker at informasjonen skal lagres (!).

Sistnevnte eksempel ser det heldigvis ut til å bli en slutt på etter lovendringer Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og flertallet i SVs stortingsgruppe fikk gjennom i slutten av forrige stortingsperiode. Men teknologiske løsninger må på plass før lovendringene kan trå i kraft og informasjonen kan sendes elektronisk på en hensiktsmessig måte der pasienten samtykker til det.

I en helsepolitisk debatt som forståelig nok domineres av den til enhver tid gjeldende budsjettsituasjonen, er det lett å glemme at viktige forbedringer også må gjøres når det gjelder å muliggjøre viktig forskning og å sikre hensiktsmessig kommunikasjon av pasientopplysninger. I stortingsperioden 2005–2009 ble det vedtatt:

(1) å etablere Norsk pasientregister som et såkalt personidentifiserbart register, som vil gjøre det mulig å følge pasientforløp for å registrere behandlingsresultatene over tid, samtidig som personvernet sikres

(2) lovendringer som legger til rette for elektroniske resepter (eResept) med mindre risiko for feil

(3) en ny helseforskningslov som vil forenkle forskernes hverdag fordi regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning samles slik at forskerne får én lov å forholde seg til

(4) lovendringer som muliggjør hensiktsmessig og trygg kommunikasjon av pasientopplysninger

Jeg tror det er bra for mange framtidige pasienter at det nå er lagt fram forslag for Stortinget om å opprette et nytt hjerte- og karregister, og om å styrke allmennmedisinsk forskning med 50 prosent i budsjettet for 2010. Til sammen vil alle disse vedtakene bidra til fornyelse og et tryggere helsevesen der elektroniske løsninger og ny teknologi tas i bruk til det beste for både pasienter, helsepersonell og forskere. På sitt mest verdifulle kan lovvedtakene bidra til bedre behandling og å redde liv. Vi trenger nye skritt i rett retning, for eksempel nye kvalitetsregistre under Kreftregisteret.

Det viktigste for pasienter som har fått en alvorlig diagnose er å føle trygghet for at de får den beste behandlingen som fins. Bare fullstendige helseregistre kan gi oss den beste oversikten. Men vi vet allerede at en god oppgavefordeling mellom sykehusene er av stor betydning for eksempel når det gjelder kreftbehandling, der antallet behandlinger ved et sykehus kan ha betydning for prognose og utfall. En stor utfordring nå i den nye perioden blir å ikke bare få de vedtatte lovendringene til å virke i praksis, men også å sikre en bedre oppgavefordeling mellom sykehusene og å ta nye skritt for å sikre at helsevesenet og helseforskningen får benytte den best tilgjengelige teknologi til det beste for oss alle.

Har du meninger om teknologi i det norske helsevesenet? Send en epost til it-helse@computerworld.no.

Få nyheter om helse og it direkte i innboksen din.

Offentlig Sektor