Ber kommunene om bredbåndshjelp

Ber kommunene om bredbåndshjelp

Tre ministre oppfordrer til mer mobil- og bredbåndsutbygging.

En slagkraftig trio bestående av fornyingsminister Rigmor Aasrud, kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa og samferdselsminister Liv Signe Navarsete, oppfordrer nå kommunene til å være gode tilretteleggere for bredbånd og mobilutbygging.

Tre anbefalinger

I et åpent brev til kommune-Norge påpeker de at regjeringen har ambisiøse mål for utbredelse av elektronisk kommunikasjon, og at kommunene og fylkeskommunene har et viktig samfunnsansvar i å tilrettelegge, både som planmyndighet, som utviklingsaktør og som grunneier.

Brevet viser til anbefalinger i en rapport utarbeidet av Nexia, der kommunene oppfordres til følgende:

  • Sørge for at det legges trekkrør for fiber når det graves av andre hensyn
  • Holde god oversikt over eksisterende føringsveier og gi tilgang til føringsveiene på en ikke-diskriminerende og rimelig måte
  • Stille moderate krav til leggedybder for trekkrør og re-asfaltering

For strenge krav

Ministrene har fått tilbakemelding fra flere utbyggere om strenge kommunale krav til bredbåndsutbygging, som i enkelte tilfeller har ført til full byggestans.

På den annen side har ministrene også et godt eksempel fra Nord-Trøndelag, der fylkeskommunen legger trekkrør for bredbånd i forbindelse med utbedring av fylkesveiene. Et annet lysende eksempel er Stokke, der kommunen har laget en egen strategi for utbygging.

- Vi henstiller til alle kommuner og fylkeskommuner om å legge til rette for nye framføringsveier og effektiv gjenbruk av eksisterende føringsveier. Vi henstiller videre om at kommunen og fylkeskommunen i størst mulig grad likebehandler tilbyderne og tar moderate avgifter for tilgang til framføringsveier, heter det i brevet.

Mobilmaster

I brevet ber ministrene også om at kommunene bør være mer medgjørlige når det gjelder tilgang til plassering av mobilkommunikasjonsutstyr på offentlige bygninger og eiendommer med god radiodekning.

Aasrud, Kleppa og Navarsete ber om at alle anmodninger om uplassering av utstyr på offentlig grunn og offentlige byggbehandles etter «objektive, transparente og ikke-diskriminerende kriterier».

Offentlig Sektor