Beste ekommune kåres

Beste ekommune kåres

Grande Røys deler ut prisen for Norges beste eKommune.

Mandag 4. juni foretas prisutdeling til beste eKommune 2007 av statsråd Heidi Grande Røys, Fornyings- og administrasjonsdepartementet på konferansen med samme navn.

Prisutdelingen avholdes i Tromsø 4. og 5. juni.

LES OGSÅ: Grande Røys vil ha åpne standarder

Kommunene kan spare mye

Bruk av IKT krever ny kompetanse både for ledere og medarbeidere. Lederne trenger strategisk IKT-kompetanse for å kunne planlegge og lede omstillingsprosesser og realisere gevinster. Medarbeidere på alle nivåer trenger praktisk IKT-kompetanse for å kunne utnytte IKT-løsningene på en rasjonell måte.

På eKommune 2007 vil det presenteres visjoner og scenarier for den moderne eKommunen, og vise eksempler på framtidsrettede løsninger. Konferansen er også tenkt å være en arena for informasjons- og erfaringsutveksling for ledere, IKT-ansvarlige og brukere av IKT-løsningene innenfor ulike kommunale virksomhetsområder.

Utdeling av prisen "beste eKommune". Blant innlederne er statsråd Heidi Grande Røys, FAD,

Mer om konferransen her .

LES OGSÅ: Heidi Grande-Røys oppretter it-direktorat