Blått lys for åpent økonomisystem

Blått lys for åpent økonomisystem

Bærum kommune skroter utvikling av økonomisystem basert på fri programvare.

I juni 2008 kunne stod en stolt prosjektleder i Bærum frem i Computerworld og fortalte om kommunens planer for et nytt økonomisystem basert på fri programvare. Målet var å gå sammen med andre kommuner for å dele på utviklings- og vedlikeholdskostnadene.

- Vi har beregnet nærmere 40 millioner kroner ved kjøp av et nytt økonomisystem hos de etablerte leverandørene. Ved å gjøre dette med fri programvare, vil kostnaden ligge på mellom 10 og 20 millioner kroner, sa Knut Helland til Computerworld den gangen.

Kommunen så på flere modeller, blant annet å "oversette" store deler av det eksisterende økonomisystemet til en åpen plattform.

Nå har Knut Helland begynt i ny jobb i Ringerike kommune og tidligere rådmann i Bærum, Elisabeth Enger, ble jernbanedirektør i 2008. Ifølge kilder Computerworld har snakket med nær prosessen, skapte disse fremdrift for og oppmerksomhet rundt fri programvare og åpen kildekode i kommunen.

- Når Helland og Enger forsvant, gikk luften ut av ballongen, sier en av dem.

Lang prosess

Månedene har gått. Og det er fortsatt svært uklart hva som vil skje rundt fri programvare i Bærum kommune. Det eneste man synes klart, er at det gamle økonomisystemet skal skiftes ut.

Harald Sævareid er medlem i formannskapet i Bærum for SV. Han forteller at det fortsatt er uenighet om hvilken retning kommunen skal gå i forhold til nytt økonomisystem.

- Man er enig om at man skal ha et nytt økonomisystem, men der stopper enigheten, sier Sævareid.

Han sier at det ikke er vedtatt hvilke type av økonomisystem som skal velges.

- Jeg er ingen ekspert på dette, men jeg har fått med meg dilemmaet med at uansett om man kjøper hyllevare eller ikke - må man tilpasse løsningen, sier han.

Vil ikke tvinge

Harald Sævareid sier det ligger et politisk vedtak om at programvaren skal kjøpes og ikke utvikles selv.

- Ideologisk syns jeg det er en god ide å utvikle åpne løsninger sammen med andre kommuner, men jeg vil ikke tvinge de som skal bruke systemet inn i en løsning. Jeg tror imidlertid det blir en diskusjon, sier han og legger til:

- Jeg imøteser en ideologisk debatt, men det viktigste er at vi får et funksjonelt system. Og det blir uaktuelt å utvikle noe alene.

I forhold til de opprinnelige ambisjonene fra sommeren 2008 har Bærum kommune nå blitt langt mer åpen for andre løsninger enn åpen kildekode og fri programvare. Les mer på neste side!

Offentlig Sektor