Borgerlig eID-brems

Borgerlig eID-brems

De borgerlige partiene vil splitte opp Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). - En bråstopper for fornying av offentlig sektor og utvikling av eID, advarer it-ministeren.

De som skal fornye offentlig sektor kan vente seg tøffe kutt om de borgerlige partiene får regjeringsmakt. I de alternative statsbudsjettene foreslås innsparinger i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som kan ramme utviklingen av elektronisk ID.

Striden konsentrerer seg rundt Statskonsult, som ble innlemmet i Difi da det ble opprettet. Høyre og Venstre har hele tiden ønsket å selge Statskonsult, og det vil de gjennomføre om de får muligheten.

- Høyre vil kutte 70 millioner kroner i Difis budsjett, fra de 116 millioner kronene som regjeringen har foreslått. I år har direktoratet 112 millioner kroner å rutte med.

- Venstre foreslår et kutt på 40 millioner kroner i Difis budsjett, og vil samtidig kutte 20 millioner kroner for elektronisk ID. Regjeringen har foreslått 80 millioner kroner til dette formålet neste år.

- Frp vil kutte 40 millioner kroner av Difis budsjett. De gir i sitt alternative budsjett ingen forklaring på hvorfor.

Bråstopp for eID

Difi ble opprettet 1. januar i år, men planleggingen av direktoratet begynte allerede sommeren 2007. Nå er Statskonsult, E-handelssekretariatet og Norge.no samlet i det nye direktoratet, og fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (Sv) mener det er helt utenkelig å skille ut det som var Statskonsult.

- Det er ikke mulig å gjennomføre. Det vil bety en bråstopp for utviklingen av elektronisk ID, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: - Ingen kutt i it-satsingen

Å fjerne den tidligere Statskonsult-virksomheten og privatisere den, som Høyre og Venstre ønsker, vil innebære enorme omstillinger for direktoratet som nettopp har kommet seg på beina.

Å identifisere den tidligere virksomheten og omorganisere hele Difi vil minst ta ett år, og de ansatte vil ikke ha tid til å jobbe frem utviklingen av eID eller effektivisere offentlig sektor, hevder statsråden.

- De klarer ikke å se at Difi er noe helt annet enn det Statskonsult var, og at direktoratet har et bredere arbeidsfelt. Det er dårlig håndverk, og dårlig politikk, sier Grande Røys.

De borgerlige partiene er langt fra enige at det er umulig å skille ut Statskonsult.

BRÅSTOPP: De borgerlige partienes planer vil hindre modernisering av offentlig sektor, og utviklingen av elektronisk ID, hevder statsråd Heidi Grande Røys. (Foto: Mats Lillesund)

- Har du sett "Ja vel, herr statsråd"? Det er på samme måte. Det noe man sier, men som ikke er sant, sier stortingsrepresentant Bent Høie (H) i Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget.

KRONIKK: Difi hvem?

- Jeg kjøper det ikke. Statsråden lager de argumentene som passer, istemmer stortingsrepresentant Borghild Tenden (V), nestleder i Samferdsels- og kommunikasjonskomitéen.

Offentlig drakamp

I den forrige regjeringen skilte moderniseringsminister Morten A. Meyer ut Statskonsult, i tråd med Høyres ønsker om at rådgivningstjenesten skulle konkurrere med andre om å effektivisere offentlig sektor.

Etter at regjeringen Stoltenberg II kom til makten, reverserte fornyingsminister Heidi Grande Røys dette, og skapte Difi.

Om Høyre og Venstre får støtte for sine planer i en eventuelt ny regjering ved neste stortingsvalg, vil det igjen bety at Statskonsult blir skilt ut.

- I fornyelse av offentlig sektor må vi ha de beste, og ikke skjerme Statskonsult. Det er ingen tvil om at en moderniseringsminister fra Høyre vil ta tak i dette, sier stortingsrepresentant Bent Høie (H) i Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget.

LES OGSÅ: Ingen oversikt over offentlige it-kostnader

Det kan dermed bety at effektivisering av offentlig sektor kan gå på nok en smell og bli forsinket, på bakgrunn av de politiske partienes intense kamp om Statskonsult.

- På lengre sikt vil en privatisering av Statskonsult styrke offentlig sektor, sier Høie.

Det lyktes ikke Computerworld å få tak i Frp for kommentar.

Artikkelen er et utdrag av en av nyhetssakene i denne ukens Computerworld papiravis.

Offentlig Sektor