-Det er bra det lages en ordning der man kan lære av hverandre

KVALITETSSIKRING: Statssekretær Paul Chaffey (H) mener Norge har  noen av de beste offentlige it-prosjektene, selv om vi i noen tilfeller ikke får det helt til. Han mener derfor det er på plass med en ordning for å kvalitetssikre it-prosjekter (Foto: Stine Marie Hagen)

– Det er bra det lages en ordning der man kan lære av hverandre 

Finansbyråden ser positivt på det kommende Digitaliseringsrådet, men han skulle ønske at rådet var obligatorisk for prosjekter ved en viss størrelse. 

– I Norge har vi noen av de beste offentlige it-prosjektene, sier statssekretær Paul Chaffey, og summerer opp; Skatteetaten, bostøtte i husbanken, A-meldingen, Lånekassen…

Listen er lang. Likevel finnes det også de prosjektene som ikke går så bra.

– Vi kan det godt, men i noen tilfeller får vi det ikke til. Derfor må vi ha en ordning der vi tidlig og enkelt kan kvalitetssikre it-prosjekter, sier statssekretæren.

Dele erfaringer

Fra 1. januar 2016 vil kommunal- og modernisering departementet (KMD) etablere et Digitaliseringsråd. 

Chaffey kan fortelle at de har hentet inspirasjon fra Danmark. Rådet skal settes sammen av statlige it-direktører og prosjektledere fra privat og offentlig sektor som skal være til støtte og hjelp ved offentlige it-prosjekter. 

Digitaliseringsrådet vil behandle innmeldte prosjekter fra 10 til 75 millioner kroner, og de har som mål å gjennomføre alle prosjekter på maks tre uker. 

Gjennomføringskraft 

– Lar dette seg gjennomføre?

– Ja, det gjør det. Vi vil få inn fagpersoner med kritisk blikk, og vi er opptatt av å få på plass arbeidsprosesser slik at sjansen for å få til prosjektene øker, sier Chaffey.

Finansbyråd Eirik Lae Solberg stiller seg positiv til det nye rådet. 

– Det er bra å få en ordning som gjør at man kan trekke på erfaringer, samle ulike typer av kompetanse, og lære av hverandre, sier han. 

Finansbyråden på sin side er heller ikke usikker på gjennomføringsevnen, selv om det muligens er satt hårete mål. 

Ikke obligatorisk

– Har direktoratet sagt at de skal gjennomføre så vil de sikre det. Det er viktig at rådet kan behandle it-prosjekter raskt, poengterer finansbyråden, men han mener det krever at de enten har eller kan trekke på ressurser. 

Akkurat hvem, og hvor mange, som skal sitte i Digitaliseringsrådet er ennå ikke klart. 

– Burde ikke Digitaliseringsrådet være obligatorisk?

– Det burde kanskje vært obligatorisk, men nå vil vi først og fremst høste erfaringer. Jeg er ikke redd for at det ikke vil bli brukt, sier Chaffey. 

Lae Solberg på sin side mener at det nye rådet bør være obligatorisk for prosjekter ved en viss størrelse, og at dette vil bidra til en samordning av statlige it-prosjekter, noe finansbyråden har etterlyst tidligere.

Tydelige mål

Oslo kommune har kommet et godt stykke på vei med digitaliseringen, og i 2014 etablerte de 31 nye digitale tjenester. Målet er å bruke teknologi for å gjøre tjenesten til brukerne bedre. Lae Solberg deler velvillig bort råd.  

– Det er viktig å sette tydelige mål og lage langsiktige planer, ikke definere en teknisk løsning, men heller se på problemet man vil ha løst, sier han.

Offentlig Sektor