Bransjen raser mot budsjettet

Bransjen raser mot budsjettet

Paul Chaffey vil ha mer forskning, Per Morten Hoff mindre moms.

"Statsbudsjettet for 2011 kan være starten på en kraftfull prioritering av utdanning, forskning og modernisering av offentlig sektor ved hjelp av ikt".

Det skrev Paul Chaffey nylig i Computerworld.

- Dette statsbudsjettet kunne vært kunnskapsbudsjettet, og starten på en kraftfull prioritering av utdanning, forskning og innovasjon i offentlig sektor. Men regjeringen leverer ikke, sier Abelia-direktør Paul Chaffey i dag i en pressemelding.

Ikke nok

Han fikk det altså ikke som han ville, Chaffey. Som vanlig, kan man kanskje si.

Chaffey mener "kunnskapsnæringen" er Norges mest verdiskapende, og selve "ryggraden i det nye næringslivet". Derfor hadde han også håpet på en sterkere satsning på dette i budsjettet.

- Det hele er egentlig ganske trist. Regjeringen evner ikke å møte fremtidens utfordringer. Det er ikke tilstrekkelig styrking av den næringsrettede og anvendte forskningen. Det er denne som bidrar til innovasjon. Vi trenger økt basisbevilgning til forskningsinstituttene, økte rammer for brukerstyrt forskning og skattefradrag for investeringer i forskningsbaserte såkornbedrifter. Den offentlige satsingen på ikt-forskning er fortsatt sørgelig lav. Dette gir oss en konkurranseulempe når vi skal trekke til oss gode forskere og bedrifter til Norge. Det er noen lysglimt: Etableringen av nye forskningssentre for innovasjon er vi glade for. Likevel, dette er altfor smått til å endre helhetsbildet, avslutter Chaffey.

Mot moms

Også Per Morten Hoff i Ikt-Norge er ikke overraskende kritisk til budsjettet. Han mener statsbudsjettet er en videreføring av støtten til tradisjonell industri og maritim næring, og ikke tar inn over seg at Norge nå er et kunnskapssamfunn. Ikt-Norge mener derfor at Norge er i ferd med å bli akterutseilt i konkurransen med andre land.

"Forslaget om innføring av moms på utenlandsk elektronisk innhold er et urealistisk forsøk på å sidestille vilkårene for kjøp av norsk og utenlandsk e-innhold" mener Ikt-Norge.

- Det er et paradoks at det står i statsbudsjettet at avgiftsendringer brukes aktivt for å fremme miljøvennlige valg, når vi her gjør det stikk motsatte, sier Hoff i en pressemelding.

Positivt

Men Ikt-Norge ser også noen lyspunkt i budsjettet, blant annet:

  • 107 millioner kroner til 2200 nye studieplasser, og prioritering av blant annet realfag og teknologi
  • Økt satsning på BIA med 10 millioner kroner, IFU/OFU-satsingen får 20 millioner ekstra
  • 60 millioner til grunnforskning
  • Bevilgningen på 282 millioner kroner til Altinn
  • 50 millioner kroner øremerket til e-helse

Er du fornøyd? Si din mening under!

Les om:

Offentlig Sektor