Broadnet vant QXL-auksjonen

Broadnet vant QXL-auksjonen

Kjøper 10 Ghz-båndet av Post- og teletilsynet for 172.000 kroner.

Post- og teletilsynet tok en uvanlig vri da de skulle selge 10 Ghz-båndet tidligere i år.

Gjennom en auksjon på QXL skulle den mest kjøpekåte vinne, og tilslutt ble dette Broadnet Norge.

Større kapasitet

- Vi utvider med dette vår nasjonale ethernet-dekning, og styrker vår posisjon som Norges ledende rendyrkede ethernet-leverandør, skryter selskapets direktør, Ole Jacob Moldestad, i en pressemelding.

De skal benytte frekvensen til å levere tjenester over lengere avstander enn i dag. Spesielt aktuelt skal det være i områder der det er vanskelig å bygge ut fiber.

Selskapet leverer bredbåndstjenester til bedrifter og offentlige virksomheter, og er heleid av Ventelo.

Fornøyd med auksjonen

Modestad likte QXL-forsøket godt.

- Vi er svært fornøyd med måten dette har vært håndtert på fra Post- og teletilsynets side. Denne auksjonsformen er en åpnere måte å tildele frekvensressurser på enn tidligere, hvilket skaper en sunn konkurranse for operatørene, sier Moldestad.

Tilsynet er også godt fornøyd med måten auksjonen fungerte på. Det var bare to budgivere, som la inn tilsammen 28 bud.

"Det er ikke rapportert om noen tekniske problemer under auksjonen" melder de på sine nettsider.

Offentlig Sektor