– Bruk det analoge sambandet

– Bruk det analoge sambandet

Digitalt nødnett for luftfartøy er kun i prøvedrift, presiserer DNK i internt notat etter helikopterulykken på Sollihøgda i januar.

I januar omkom to personer da et helikopter fra Luftambulansetjenesten styrtet under utrykning ved Sollihøgda under et redningsoppdrag.

Helikopteret gikk i bakken etter å ha støtt sammen med høyspentledninger på stedet, og i ettertid kom det fram at politipatruljen på stedet ikke hadde lyktes i å advare pilotene og henvise til egnet landingssted.

Det aktuelle helikopteret hadde tilgang til både det digitale nødnettet (i ambulansetjenesten med navnet Air-Ground-Air (AGA)-nettet) og det gamle analoge, som går under navnet Helseradionettet i ambulansetjenestene. Politiets analoge sambands såkalte "Kanal 5" tilsvarer "Redningskanalen" i Helseradionettet, og denne er tradisjonelt blitt benyttet under operasjoner der flere etater deltar.

Oppklaringsmøte

Som ettertrykkelig dokumentert i forbindelse med 22. juli-terroren på Utøya, henger Nordre Buskerud politidistrikt et utbyggingstrinn bak sine naboer i Søndre Buskerud i utbyggingen det digitale nødnettet.

Under helikopterulykken i januar i år fikk imidlertid politiet heller ikke kontakt med pilotene over det analoge sambandet, noe som sådde tvil rundt de operative rutinene for fellesoperasjoner i perioden fram til Nødnett skal være utbygd over hele landet (utgangen av 2015).

Computerworld har fått tilgang til et nylig utsendt rundskriv som dokumenterer at Helsedirektoratet og Luftambulansetjenesten ANS fant det nødvendig med et "avklaringsmøte" med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) om situasjonen 13. februar.

Kjøreregler

I rundskrivet presiseres det at følgende gjelder:

* AGA-nettet for luftfartøy er i prøvedrift

* AGA-nettet bør ikke benyttes alene i skarp drift

* Helseradionettet/LA-nettet er det primære sambandet for ambulansehelikopter under oppdrag

– AGA-nettet har ikke blitt behandlet på samme måte som bakkenettet. Det ble opplyst i møtet at leverandøren planlegger å teste AGA-nettet i mai 2014. (...) Vi minner om at alle helikoptre i LAT lytter på redningskanal (kanal 5) og denne radiokanal kan brukes for direkte kontakt bakke/luft i landingsfase. Ambulanser må ved samarbeid med luftambulanse kunne være tilgjengelig på kanal 5 selv om man har tatt i bruk Nødnett i det aktuelle området, heter det i brevet.

I rundskrivet, som ble utsendt fra Helsedirektoratet sentralt til Helseforetakene, Luftambulanestjenesten og Helsetjensten driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), inviterer Helsedirektoratet også Helseradionett og Nødnett til ytterligere "prosedyremøte" for kommunikasjon med luftambulanse.

Offentlig Sektor