Bruker for lite fri programvare

Bruker for lite fri programvare

IT-SJEFEN: Sør-Fron kommune er ikke så flinke til å benytte fri programvare. It-sjefen skylder på oppveksten.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å skifte plattform fra en terminal- og Citrix-basert verden til en VDI-plattform (Virtual Desktop Infrastructure) og å få levert pc- og programvare som en tjeneste, med fokus på tjenestefunksjonalitet og ikke på pc-mekking. Serviceytelsen for dem som jobber i kommunen er viktig. Vi skal produsere gode tjenester effektivt, med mest mulig effektiv bruk av skattebetalernes kroner.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er mest fornøyd med å ha fått til en enhetlig systemverden, et datasystem som er gjenkjennbart fra det du har hjemme. Vi er veldig glade for å ha gått over fra vanlige pc-er til en virtuell verden. Det er mer forutsigbart og stabilt og bedre for oss i it-avdelingen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi bruker en del skytjenester, og vi ser jo at Cloud Computing kommer mer og mer. Vi har vår egen sky internt, men vi ser at bruksmønster, også for kommunene, vil flyttes mer og mer til ekstern Cloud. Så lenge sikkerheten er bra, så bør det ikke være avgjørende hvor serverne befinner seg. Så langt vil jeg foretrekke norske leverandører, men så lenge det er tilrettelagt og fungerer er det ikke noe problem.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker alt for lite fri programvare. Er man født og oppvokst i Windows-verden, så blir det en del å sette seg inn i. Vi bruker en del frie applikasjoner som Open Office, Firefox og slikt, men det er lite på serversiden. Nå som vi er i virtuelt miljø så er det jo enklere å prøve seg frem, man kan tilpasse mer. Vi i it-avdelingen har også dessverre en del kunnskapsmangel når det gjelder fri programvare. Vi er nesten avhengige av å kjøpe ferdig programvare med support. Det er synd vi ikke har mer tid til å ta ting i bruk. Vi kjenner godt til, men har for lite ressurser til å starte større prosjekter, med friprog. Vi er avhengig av gode verktøy til fjerndrifting. Vi må velge smart og ressursmessig gode løsninger.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det må være å ha systemer for god tjenesteyting. Man må velge fagsystemer og tjenester som gjør at kommunen fremstår som en effektiv og god organisasjon.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til rådmannen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg vil utfordre min kollega i Ringebu, Magnus Rønningen til å svare neste gang.

It-sjefen

Hvem: It-sjef Jo Kristian Bartnes

Hvor: Sør-Fron kommune

Antall ansatte: Rundt 450 personer

It-avdeling: To personer

It-budsjett: Litt over tre millioner kroner

Offentlig Sektor