Byggeklosser i e-nasjonen Norge

Byggeklosser i e-nasjonen Norge

KRONIKK: Tør de offentlige etatene å bli sittende på gjerdet?

Norge som e-nasjon er langt fremme. Flere store statlige prosjekter muliggjør alt fra elektronisk flyttemelding til offentlige anbudskonkurranser.

Effektivisering og døgnåpen forvaltning ser ut til å være strategien for et effektivt velferdssamfunn. Denne strategien er fornuftig, og enklere elektronisk dialog med det offentlige både for borgere og næringsvirksomhet skal erstatte de tunge papirskjemaene. Gjennom store offentlige forvaltningsplattformer som Altinn og Minside skal det elektroniske skjemaveldet håndteres.

De fleste har allerede et forhold til disse gjennom selvangivelsen, flyttemeldingen og andre realiserte tjenester. Flere etater har i dag en tung tilstedeværelse på Altinn som for eksempel Skatteetaten, som blant annet har hatt stor suksess med elektronisk innlevering av selvangivelsen. Statens Vegvesen og Statens Legemiddelverk jobber med fornying av sine kjernesystemer, og har i løpet av det siste året valgt Altinn som kommunikasjonskanal og inngangsport til disse systemene. Andre aktører velger fortsatt å sitte på gjerdet og lager egne proprietære løsninger i frykt for å miste endringsdyktigheten.

I en stadig mer smidig og kundeorientert it-bransje som blir presset på pris i utviklingsprosjekter har gjenbruk av komponenter blitt et viktig virkemiddel for effektiv realisering av nye løsninger. Gjennom modulbasert- og tjenesteorientert arkitektur kan løsninger bygges opp av ferdige byggeklosser med enkle integrasjoner seg i mellom. Gjøres integrasjonene riktig kan klossene oppgraderes uavhengig av hverandre til betydelig lavere kostnad enn massive fornyingsprosjekter. Slik kan fremtidige vedlikeholdskostnader reduseres, både for de enkelte aktører og de totale samfunnskostnadene. Risikoen i prosjektet kan reduseres ved bruk av hyllevarekomponenter fra anerkjente leverandører fremfor stor grad av skreddersøm. Spesialsystemer som arkiv, regel- og prosessmotorer er gode eksempler på gjenbrukbare komponenter. Store leverandører som Oracle, Microsoft og IBM leverer alle plattformer med et sett byggeklosser som er ferdig montert og gjennomtestet, og Altinn er et godt eksempel på dette. Der tilbys både enkeltkomponenter og en plattform som kan bygges videre på.

Gjennom Altinn får etatene tilgang til flere tjenester, blant annet en skjemamotor basert på Sharepoint og Infopath. Skjemaene kan enten publiseres på altinn.no eller være en del av etatens egen nettløsning. Selve mottaket av skjemaene vil gjøres på Altinn sine servere og etatene kan få oversendt skjemadataene umiddelbart eller periodevis. Ansvaret for høy oppetid på sluttbrukerløsningen flyttes dermed over på Altinn. Skjemaene kan også ved et tastetrykk tilgjengeliggjøres for sluttbrukernes it-systemer. Slik kan for eksempel økonomisystemer automatisk overføre periodiske rapporter til Skatteetaten.

Dette er kun ett eksempel på hvordan Altinn gjennom sine tjenester kan tilby funksjonalitet som for den enkelte etat ville være kostbare prosjekter. Målet med tjenestene er å tilby en komplett løsning for kommunikasjon både internt mellom etater og mellom etater og deres kontakter i det private og næringslivet. Altinn forsøker å være navet i en stadig tettere integrert offentlig forvaltning.

Drar man paralleller til sfæren mellom næringslivet og det private finnes det også der et slikt nav som binder nettsamfunnet sammen. Dette navet muliggjør kommunikasjon og deling av informasjon på tvers av nettsteder og sosiale grupperinger. Gjennom ferdige komponenter kan aktørene benytte både forumtjenester, profileringskanal og autentisering. Navet heter Facebook.

I dag regnes tilstedeværelse på sosiale medier som en suksessfaktor, men ser man noen år tilbake i tid var skepsisen stor og engansjementet labert. De som turte å satse nyter nå store fordeler ved å være rutinerte og veletablert på en plattform i vinden. Tør de offentlige etatene å sitte på gjerdet og vente på at Altinn skal modnes eller vil de være med å sette standarden for elektronisk forvaltning i Norge?

Rune Hovland, seniorkonsulent (teknisk arkitekt/utvikler) i Visma Sirius

Offentlig Sektor