Capgemini tegner gigantkontrakt med NAV

Capgemini tegner gigantkontrakt med NAV

IBM kastes ut. Nå skal Capgemini drifte NAVs trygdesystemer.

NAV Drift og Utvikling (NAV) og Capgemini signerte fredag en fem års kontrakt om outsourcing av ”Infotrygd” – NAVs saksbehandlingssystem for ytelser i henhold til "Lov om folketrygd, barneloven, krigspensjoneringslovene, barnetrygdloven og kontantstøtteloven". Avtalen innebærer at Capgemini overtar vedlikehold og videreutvikling av systemet, som brukes av flere tusen brukere over hele Norge.

Det var IBM som satt på kontrakten tidligere.

LES OGSÅ: IBM taper viktig NAV-kontrakt

- Dette er naturligvis en svært viktig kontrakt for oss. Infotrygd er et samfunnskritisk system, og NAV er en av vår år desidert viktigste kunder, sier Anders Lier, direktør for outsourcing services og markedsdirektør i Capgemini, til Computerworld.

Capgemini vil overta ansvaret fra 14 januar 2008, etter fullført oppstartsprosjekt, som begynner i september.

- Vi har en transisjonsperiode der vi samarbeider med IBM frem til januar. Deretter har vi det fulle leveranseansvaret for Infotrygd. Vi forventer godt samarbeid med IBM, og vi skal begge jobbe for NAVs beste, sier Lier.

Vil bli størst

NAV har gjort en grundig evaluering av fire ulike tilbud. Fem leverandører ble prekvalifisert, mens fire leverte tilbud. Tilbudene ble evaluert med vekting på 35 prosent på pris og 65 prosent på kvalitet. Evalueringen av tildelingskriteriet ’kvalitet’ viste at Capgeminis tilbud er gjennomgående sterkt på alle områder.

- Dette bekrefter den sentrale rollen applikasjonsforvaltning har for oss. Vi har mye arbeid for offentlig sektor, og vi ønsker å bli størst på applikasjonsforvaltning. Dette er en stor skritt i riktig retning, sier Lier.

Det er om lag 20 personer som skal settes i arbeid med denne kontrakten de neste fem årene. IBM vil bruke de ansatte de har på Infotrygd på andre prosjekter, og dermed må Capgemini finne nye resurser selv.

- Vi har en meget solid resursplan for den kompetansen vi trenger. Det er kombinasjon av noen vi har på huset, og noen som vil bli ansatt. I tillegg bruker vi en underleverandør. Å overta ressurser fra IBM er ikke en del av planen, sier Lier.

Total kontraktsverdi estimeres til ca. 200 millioner kroner, altså rundt 40 millioner pr. år. Selskapet har i Norge en omsetning på rundt 800 millioner kroner.

- Dette er den største kontrakten vi har gjort innefor applikasjonsforvaltning. Vi har en lang tradisjon å levere industrialisert forvaltning, og dette er en av våre største satsningsområder, avslutter Lier.

Offentlig Sektor