Cebit klar for nytt konsept

Cebit klar for nytt konsept

Hannover er klar for et nytt Cebit. - Cebit forsterker sin posisjon som verdens viktigste it-markedsplass, sier messeleder Ernst Raue

Etter noen år med nedgang fikk Cebit-messen i Hannover i fjor en opptur. Til tross for stabilisering og ny entusiasme bestemte messeledelsen for seg å kutte ned på varigheten, samtidig som de omorganiserte. Nå er oppsettet klar til det "nye" Cebit.

- Cebit forsterker på denne måten sin posisjon som verdens viktigste markedsplass for digital forretningsvirksomhet, sier messeleder Ernst Raue i en pressemelding.

Cebits nye oppsett skal være mer brukerorientert enn tidligere. I tillegg skal messen gi større effekt for utstillere og besøkende, og et nytt tjenestetilbud sparer utstillerne tid og penger. Gamle Cebit-besøkende vil i 2008 finne en ny faginndeling på messeområdet.

Messen forkortes fra 7 til 6 dager, og Cebit 2008 arrangeres fra og med tirsdag 4. til og med søndag 9. mars.

Offentlig og forbruker

Den nye produktstruktureringen blir: ”Business Solutions”, ”Public Sector Solutions”, ”Home & Mobile Solutions” samt ”Technology & Infrastructure”. Nykommere blir brukerorienterte presentasjoner som “Learning & Knowledge Solutions”, “Consulting & Services” samt “iF design: driving innovation”.

”Business Solutions” viser hvordan forretningsprosesser kan optimeres og tilbyr it-løsninger for alle brukere fra industri, håndverk og servicenæring. Tilleggsinformasjon får man via tallrike temaorienterte spesialpresentasjoner. Beslutningstakere får eksempelvis på ”SOA World” informasjoner om forretningsstyrte IT-systemer og på ”CRM-Arena” (Customer Relationship Management) vite hvordan de kan forbedre kunderelasjoner og –oppdatering. Også smb og personalsaker får egne områder.

Nytt på Cebit 2008 blir ”Consulting & Services” som integrerer bestående it-tjenester for hele verdiskapningskjeden.

Temaet ”e-Learning” blir for første gang et selvstendig utstillingsområde. Offentlig rettes spesielt på offentlig forvaltning. Messne setter også søkelys på helse-it, på kongressen ”TeleHealth”.

Cebit gir også mye plass til all slags it for både forbrukere og profesjonelle, som bærbare pc-er, fotografi og mobile løsninger. Her dreier deg seg om it-produkter for praktisk hverdagsbruk.

På vei opp

Cebit er en forretningsplattform for presentasjon av digitale løsninger innen it. Besøksmålgrupper er brukere fra industri, handel, håndverk, banker, tjenesteytelsesområdet, offentlig forvaltning samt forskning og utvikling.

På Cebit 2007 deltok 6 153 utstillere fra 79 nasjoner. Det kom ca. 480 000 besøkende – mer enn 50 000 i forhold til året før. Av disse kom 106 000 fra utlandet. Og det ble sendt ut tilbud på forretningskontrakter opp imot 11 milliarder Euro.

Mer om Cebit 2008 leser du her.

Offentlig Sektor