Danmark best i verden på helse-it

Danmark best i verden på helse-it

Får skryt for digitalisering av helsesektoren av The New York Times.

Danskene kan kalle seg verdensmester på helse-it. Innføring av it sparer leger og administrative ledd i helsesektoren flere hundre millioner kroner per år. På flere kåringer og undersøkelser kommer landet frem som mest vellykket på innføring av elektroniske pasientjournaler og utveksling av helseinformasjon.

Det skriver den anerkjente amerikanske avisen The New York Times, som denne uken tar det danske helsevesenet for seg i en lang artikkel.

Avisen er imponert over mulighetene pasienter har å holde seg hjemme, mens de kommuniserer med helsevesenet gjennom telemedisin. Det sparer dem for mange unødvendige fysiske turer med lange ventetider.

Mest effektivt

Det er denne hjemmeovervåkingen, i tillegg til elektroniske resepter og pasientjournaler, som setter Danmark i front. Avisen henviser også til mange internasjonale studier som har kommet til samme konklusjon.

- Flere rapporter, blant annet en fersk utredning fra Commonwealth Fund, konkluderer at det danske helsevesenet er det meste effektive i verden. Leger bruker ifølge rapporten rundt 50 minutter mindre tid på administrasjon hver dag. I 2008 skrev HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) at Danmark sparer 120 millioner dollar (850 millioner norske kroner, red.) per år, skriver NYT.

"Et stykke bak"

Nå er det opp til amerikanske myndigheter å lære av det lille skandinaviske landet. Muligens kan deler av de danske løsningene går inn i den store helsereformen som president Barack Obama planlegger å få gjennom Kongressen. I Danmark, skriver avisen med skrekkblandet fryd, betales helsetjenester stort sett av skattepenger, og de fleste helsetjenester er gratis eller billige.

Ifølge David Blumenthal, Obamas nasjonale koordinator for helsepolitikk, ligger USA ”et stykke bak” Danmark og de andre skandinaviske landene når det gjelder bruk av elektroniske pasientjournaler.

Direktør for Digital Sundhed, Otto Larsen, sier til NYT at digitaliseringen er en naturlig utvikling for det danske helsevesenet, som generelt er opptatt av befolkningens helse. Ifølge Larsen er utfordringen fremover å strømlinje systemet og sikre at helsepersonell og pasienter kan dele relevante data.

Les hele saken på New York Times.

Offentlig Sektor