PASS PÅ POSTEN: Epost er en sentral kanal for spredning av skadelig programvare. (Ill.: Pixabay)

PASS PÅ POSTEN: Epost er en sentral kanal for spredning av skadelig programvare. (Ill.: Pixabay)

Dansk forvirring om gevinst

Digital post i Danmark skulle spare samfunnet for en milliard kroner i året - men ingen vet om det har skjedd.

Det har vært et krav at alle danske selskaper siden november 2013 skulle kunne motta digital post fra det offentlige, og akkurat ett år senere ble det samme obligatorisk for danske innbyggere.

Målet var at Digital Post skulle føre til en samfunnsbesparelse på en milliard kroner om året, men ingen kan svare på hvor stor besparelsen rent faktisk er, skriver Computerworld Danmark.

Den kommunale interesseorganisasjon, KL, har nektet å delta i Rigsrevisjonens undersøkelse av hva gevinsten faktisk har vært.

Relevant

Rigsrevisionen mener fortsatt at undersøkelsen er relevant, men mener den ikke gir mening hvis ikke både stat, regioner og kommuner deltar i den, siden statens besparelsespotensial utgjør bare 21 prosent.

– Undersøkelsen er ikke fullført siden KL ikke har ønsket å delta. Rigsrevisionen mener fortsatt at de faktiske realiserte gevinstene er betydelige, ved å vurdere fordelene med den felles offentlige digitaliseringsstrategien for 2011-2015, sier notatet.

Digitaliseringsstyret og de danske regionene skulle også delta i undersøkelsen sammen med KL.

Den danske statsrevisjonen satte allerede i 2016 spørsmåltegn ved milliardbesparelsene, som blant annet skulle oppnås ved å spare på papir, porto og lønn. Men det er fortsatt ikke et klart svar på om denne skepsisen var berettiget.
For tiden er 793.804 danske selskaper registrert hos Digital Post.

Offentlig Sektor