Danske, offentlige it-prosjekter løpsk

Danske, offentlige it-prosjekter løpsk

Det er gigantoverskridelser i statlige, danske it-prosjekter. I snitt koster de 39 prosent mer enn planlagt.

Det forekommer store overskridelser i offentlige, danske it-prosjekter. Siden 2001 har staten måtte punge ut med 862 millioner danske kroner i uplanlagte kostnader, viser en ny redegjørelse fra Folketingets finansutvalg.

Prosjektene har i snitt en kostnadsoverskridelse på 39 prosent og en tidsoverskridelse på hele 74 prosent, skriver danske Computerworld.

Finansminister Claus Hjort Fredriksen (V) er ikke blid over tallenes tale.

- Det er ikke tilfredsstillende, gitt at digitalisering utgjør et av de viktigste verktøyene til å modernisere og utvikle offentlig sektor, sier han i sin redegjørelse.

15 prosjekter avsport

Det samme sa hans forgjenger og partikollega Lars Løkke Rasmussen i januar, etter hard kritikk av riksrevisjonen i styringen av offentlige prosjekter.

Da Computerworld Danmark gikk gjennom fire store it-prosjekter den gang, viste tallene at budsjettene hadde vokst med 603 millioner kroner sammenlignet med den opprinnelige planen.

Gjennomgangen som er gjort nå, er basert på en nærmere kikk på prosjektene og dessuten flere andre prosjekter. De fire store er prosjekter for digital tinglysing, inntekstregister, skatteetatens systemmodernisering og politiets saksbehandlingssystem Polsag.

Det konkluderes der med at 15 prosjekter har sporet av fullstendig når det gjelder tids- og kostnadsplaner.

Voldsomme enkeltoverskridelser

Særlig skattesystemene viser seg å være løpsk på pengesiden. I første fase ble budsjettet til skatteetaten overskridet med 123 millioner, 94 prosent med enn planen. I andre fase, 159 millioner, 41 prosent over det som var planen da.

Innkomstregisteret gikk 105 millioner over opprinnelig budsjett på 31 millioner, altså en overskridelse på hele 339 prosent.

På tidssiden er det utdanningsdepartementets prosjekt for å fremme evalueringskulturen i Folkeskolen som stikker av med den uønskede seieren. Opprinnelig skulle prosjektet ta ti måneder, men det tok 45, 340 prosent mer enn planlagt.

Rasmussen satte da ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan prosjektstyringen kunne bli bedre. Arbeidsgruppen skal komme med sitt forslag innen 2010.

Fredriksen sier regjeringen har tatt noen grep for å sikre at prosjekter ikke løper fullstendig løpsk.

- For eksempel ble det i april 2008 obligatorisk for de statlige myndigheter å bruke en felles mal til utarbeidelse av forretningscaser for it-prosjekter over 10 millioner kroner. Dette skal sikre et bedre, mer gjennomsiktig og mer ensartet beslutningsgrunnlag, så eventuelle problemer med prosjektene fanges allerede i det innledende analysearbeidet, sier han i sin redegjørelse.

Les om:

Offentlig Sektor