Datakollaps slettet 100.000 meldinger

Datakollaps slettet 100.000 meldinger

Meldingstjenesten til Norsk Helsenett var ute av drift en hel dag. Ingen vet hvor henvisninger og røntgensvar har tatt veien.

En datakollaps førte til at meldingstjenesten til Norsk Helsenett var ute av drift hele fredag 12. september. Alle meldinger som ble sendt fra midnatt til klokken 16, må sendes på nytt. I alt kan det dreie seg om rundt 100.000 epikriser, henvisninger og røntgensvar.

- Det oppsto en stopp i Electonic document information (EDI)-tjenesten hos oss som følge av en test gjennomført i et eksternt prosjekt. Feil i tjenesten medførte et så stort meldingsvolum at det blokkerte all annen meldingstrafikk i helsenettet, opplyser kommunikasjonssjef Ellen Appelbom i Norsk Helsenett til Dagens Medisin.

Feilen medførte at alle meldinger som lå i køen, ble slettet og meldinger som ble sendt fra klokken 01.00 til 16.00 denne dagen, må sendes på nytt av avsender. Dette gjelder alle epikriser, henvisninger, blodprøvesvar og røntgensvar til og fra 70 prosent av landets legekontorer.

Cirka 90 prosent av alle fastleger er knyttet til helsenettet. Dersom man regner med at de sender eller mottar 20 elektroniske meldinger hver dag, tilsvarer dette mellom 70.000 og 100.000 svar som må sendes på nytt.

LES OGSÅ: Nav bruker fortsatt diskett

Tatt kontakt

Ellen Appelbom sier at Norsk Helsenett har kontaktet de berørte parter via telefon, driftsweb, epostmeldinger og brev, men Appelbom kan ikke garantere at alle har fått med seg at meldingene de har sendt, ikke har kommet frem.

Dette innebærer at Helsenettet ikke vet om alle har fått feilmelding - eller om meldingen har kommet frem.

- Det skal ikke være fare for pasientene. Alle meldingene er lagret i avsenderens system. Når avsenderne blir klare over feilen, må de sende meldingene på ny, sier hun.

BLI MED IDGs GRATIS IT-HELSESEMINAR 16. okt., "Innovasjon i helsevesenet".

Les hele saken på Dagens Medisin .

Offentlig Sektor