- Dere trenger helsepolitisk vilje!

- Dere trenger helsepolitisk vilje!

Den danske verdensmesteren på ehelse, Morten Elbæk Petersen, har rådene klare.

Den danske helseportalen Sundhed.dk blitt en kjempesuksess etter fødselen for åtte år siden. Portalen er roset av brukerne, og har fått flere internasjonale priser.

Blant dem er den amerikanske tenketanken Itif (Information Technology & Innovation Foundation) som i fjor kåret Sundhet.dk til den mest avanserte nasjonale helseportalen.

Politisk vilje

Danskene har også rukket å interessere selveste Obama og hans administrasjon i hvordan kommunikasjon med pasienter kan løses. Derfor var publikum ekstra våkne da sjefen i organisasjonen, Morten Elbæk Petersen, presenterte erfaringene på Pasient 2.0, et arrangement i regi av Teknologirådet.

Da han ble spurt hva som er den viktigste faktoren for å lykkes med et slik krafttak innen helsesektoren, var Petersen soleklar:

- Dette har oppstått som resultat av politisk vilje. Politisk lederskap er avgjørende.

Petersen kan Sundhet.dk inn og ut. Han har vært direktør for portalen siden starten.

- Jeg har alle gode erfaringer, og alle dårlige, sier han.

Modige valg

Uansett hva man måtte synes om Sundhet.dk har danskene tatt modige valg og gjennomført dem over lengre tid, noe som har ført dem til internasjonal heder. Portalen baseres på en visjon om et samlet offentlig område på tvers av myndigheter, med samlet informasjon, offentlige forbrukerdata og tjenester, som har både borgere og helsefaglige ansatte som målgruppe.

Suksessen er ifølge Petersen også forankret i den danske kulturen.

- Vi har blitt kåret til verdens mest avanserte pasientportal. Det er en applaus til den nordiske velferden, hvor vi kan kombinere økonomiske vurderinger med et sosialt system, sier han.

Petersen mener derfor at mye av den danske modellen lett lar seg overføre til Norge.

- Skandinaviske land har en rekke fordeler når det gjelder digitalisering av helsesektoren. Vi har en utbredt offentlig sektor, et homogent helsevesen, en kilde for finansiering og oppegående borgere med mye datakunnskap, mener han.

At Norge trenger en kraftig oppgradering av pasientenes rolle kom frem av Teknologirådets anbefalinger i prosjektet "Pasient 2.0", som tirsdag ble overrakt Helse- og omsorgskomiteen. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor