Derfor går it-prosjektene på trynet

Derfor går it-prosjektene på trynet

Selvsikre prosjektledere og dårlig forarbeid er ofte årsaken til at offentlige it-prosjekter går på en kostnadssprekk.

Overoptimisme, feilslåtte kostnadsberegninger og manglende evne til å dra erfaringer fra tidligere arbeid er de viktigste årsakene til at mange it-prosjekter får store problemer. Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory og professor ved Universitetet i Oslo, har forsket på prosjektarbeid i ti år, og mener det legges for lite ned i forarbeidet.

- Det at man overvurderer nytten og undervurderer kostnadene i et prosjekt er vanlig. Man er ofte for dårlige på å anslå de reelle kostnadene, sier Jørgensen.

Beregninger viser at kostnadene i prosjekter ofte ligger 30 til 40 prosent over hva som er beregnet fra prosjektledelsen.

Dårlig forarbeid

I forrige uke skrev Computerworld om Oslo kommunes skandaleprosjekt, der ikt-reformen i kommunen har hatt overskridelser på nærmere 75 millioner kroner. Utviklings- og kompetanseseetaten, som drev prosjektet, hadde ikke kost/nytte-analyser eller budsjettert skikkelig i prosjektet.

LES OGSÅ: Oslo kommune i it-skandale

- Det at de ikke har gjennomført kost/nytte for prosjektet er alvorlig. De har tilsynelatende ikke gjort de nødvendige økonomiske vurderinger i forkant av prosjektstarten, sier Jørgensen.

I granskingsrapporten til Oslo kommune kommer det frem at budsjettering av it-prosjektet ble ansett for å være for vanskelig og komplisert, og derfor ikke gjennomført.

- Det er ikke holdbart. Det er kanskje en forklaring i etterkant i forhold til hvorfor det gikk galt, men om det er så uoversiktlig at man ikke kan tallfeste det, må man også ta høyde for det videre inn i prosjektet, sier Jørgensen.

REFORMFIASKO: Oslo kommunes it-reform er overskredet med 74,4 millioner kroner. Faksimile av Computerworld 25. april 2008.

Bevisst under-prising

Professor Petter Gottschalk ved BI hevder svært mange bruker det som en bevisst strategi å ikke gå for høyt ut i begynnelsen av prosjektet, men heller skru opp underveis.

- Det er en oppfatning av at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Verden vil bedras, sier han.

Selv mener Gottschalk det er bedre å ha en pessimistisk holdning til prosjektet, og heller ta i litt.

- Det er mye morsommere og motiverende å gjøre ting billigere enn man har trodd.

Hele saken kan du lese i denne ukens Computerworld på papir. Har du ikke abonnement kan du bestille det her.

Les om:

Offentlig Sektor