Derfor sliter Norge med ebilletter

Derfor sliter Norge med ebilletter

Med ti års erfaring har Østfold noen ideer om årsaken.

Østfold kollektivtrafikk var blant de første som tok i bruk elektroniske billetter her til lands, og har høstet erfaringer med systemet i nærmere ti år.

Men nå må alt utstyr byttes ut, for å bli kompatible med den nye standarden som skal gjøre det mulig å reise i hele landet med én billett.

Det vil si at en Flexus-bruker fra Oslo skal kunne ta bussen i Østfold, eller bybanen i Bergen.

Mye problemer

- Tanken er jo at alle billettsystemene i hele Norges land skal fungere om hverandre, forteller markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

- Men det vil nok ta litt tid. Mange har jo eldre systemer, og alle bruker forskjellige leverandører. Så vil det fungere i praksis? Det er ikke sikkert, altså.

Han understreker at han ikke jobber direkte med det tekniske, men sitter likevel sentralt i arbeidet. Nå henter han inn anbud fra leverandører som kan levere nytt utstyr. At Østfolds nye løsning vil fungere, er han ikke i tvil om.

Det er hvor godt deres løsning skal snakke med andres løsninger han stiller spørsmålstegn ved. For Gaulen har observerert mange problemer ved andres billettsystemer. Flexus i Oslo har blitt en politisk og teknisk skandale, og Gaulen forteller om liknende problemer i fylker som Møre og Romsdal og Hordaland.

Egne løsninger

Markedssjefen klør seg i hodet, og spør seg selv:

- Elektroniske bilettsystemer ser ut til å fungere bra andre steder i verden, så hvorfor sliter vi så i Norge? Det har jeg aldri helt forstått. Samferdselsdepartementet og Veidirektoratet jobber aktivt med dette, men jeg tror det er et stykke igjen, sukker Gaulen.

- Gjør du deg noen tanker om hvorfor vi sliter her til lands?

- Jeg tror vi ofte tenker litt for komplisert, med egne produkter i hvert enkelt fylke. Da blir det fort komplisert. Her vil vi nå ha hyllevarer, som man må vise til at fungerer andre steder allerede. Og vi har bedt om å få systemet opp i løpet av sommeren 2011, så her skal det ikke utvikles noen nye produkter.

Lite samarbeid

Som Gaulen sier, er det mange som velger å utvikle egne billettløsninger, i stedet for å kjøpe ferdig vare. Flexus er selve skrekkeksempelet på dette. Arbeidet ble startet i år 2000, og ti år etter er det fortsatt hyppige saker i media om deler av systemet som ikke fungerer.

Difi fikk nylig kritikk for å ikke samordne it i Norge, og kritikk for å la alle kommuner styre sine egne prosjekter på sine egne måter. Det samme kan sies om elektroniske billetter, hvor fylkeskommunenes kollektivselskaper utvikler og kjøper sine egne løsninger, på hver sin kant.

- Kunne det ikke vært lurt med mer samarbeid for å få på plass velfungerende, elektroniske billettsystemer?

- Det skal man ikke se bort fra. Vår naturlige samarbeidspartner hadde vært Oslo og Akershus, men vi blir små i den sammenhengen. De utfordringene de har hatt med buss, tog, trikk og alt det der, i ett og samme system, blir veldig komplisert, svarer Gaulen.

- Man kan jo samarbeide, men det forutsetter at man skal ut og anskaffe noe samtidig. Så det var ikke aktuelt å vurdere denne gangen, men det kunne absolutt vært en fordel.

Les om:

Offentlig Sektor