Derfor trenger vi en ny it-politikk

Derfor trenger vi en ny it-politikk

KRONIKK: Vi er Norges viktigste næring. Hvorfor skal da ikke it-politikken løftes opp på et nytt nivå?

Soria-Moria 2 står for døren. En ny politikk for den neste stortingsperioden skal meisles ut. IKT-Norge er på banen og presenterer i disse dager et "Veikart for vekst og velferd – en ny it-politikk".

LES OGSÅ:

Vil ha havarikommisjon for it-prosjekter (mer om veikartet)

Tiden er overmoden for å få it-politikken skikkelig på dagsordenen. Derfor har vi i disse dager sendt ut vårt veikart for en ny it-politikk til sentrale politikere og det nye Stortinget. Vi er Norges viktigste næring. Hvorfor skal da ikke it-politikken løftes opp på et nytt nivå?

It-næringen er Norges tredje største næring. Vi er viktig i kraft av vår egen størrelse, men skiller oss fra de fleste andre næringer ved at vi bidrar til å gjøre andre næringer innovative og konkurransedyktige, og offentlig sektor mer serviceorientert og effektiv.

It spiller en helt avgjørende nøkkelrolle i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. God og riktig bruk av it som et verktøy for endring er nødvendig for å forsterke og beholde Norges konkurransekraft og lykkes med å bygge et bærekraftig samfunn.

Heidi savner diskusjon

Stadig flere nasjoner peker på it som den viktigste næringen for økt verdiskaping og innovasjon, og ikke minst for å sikre en positiv endring av offentlig sektor og eksisterende næringsliv. En rekke faktorer påvirker oss. Ikke minst globaliseringsspørsmålet. Hvordan skal vi sikre arbeidsplasser i Norge når enkel industriproduksjon kan utføres svært mye rimeligere i lavkostland? Med synkende prognoser for Norges oljeproduksjon i årene som kommer, haster det mer enn noen gang med å legge en aktiv politisk strategi for Norge etter oljen.

IKT-Norge er bekymret over at Norge i dag ikke har en tilstrekkelig oppdatert it-politikk og at spørsmål knyttet til kunnskapssamfunnet ikke er høyt nok oppe på den politiske agendaen.

Statsråd Heidi Grande Røys har uttalt følgende til Dagens Næringsliv: "Det er stusselig å ikke diskutere it-politikk med andre politikere. Jeg savner de politiske diskusjonene, og blir sjelden utfordret på it-spørsmål av andre politikere."

Med tanke på den stadig sterkere funksjon it har som motor i samfunnet, bør en it-politisk agenda være en prioritet for en samlet regjering. Vi ønsker ikke å skyte på Grande Røys, slik noen har gjort. Det er å ta personen og ikke ballen. Statsråden har ut i fra forutsetningene som hennes departement har hatt – gjort en god jobb. Men rammene for Fornyingsdepartementet har vært alt for snevre til å få den nødvendige kraft som må til for å løfte it-politikken.

Må ta grep

It hører nemlig hjemme som et offensivt virkemiddel i klimapolitikken, i skole-politikken, i næringspolitikken og helsepolitikken. Politikken må omfavne og søke svar på spørsmål; som hvordan it-løsninger påvirker åndsverkslov, personvern og hele kulturområdet. Og ikke minst utviklingen av offentlig sektor. Hvilke muligheter finnes for å jobbe smartere i offentlig sektor ved bruk av innovative it-løsninger? Hvordan skal vi sikre høyhastighets bredbånd til hele landet, slik at vi kan opprettholde vårt bosetningsmønster? Hvordan skal vi sikre oss at større grupper ikke faller utenfor det nye arbeidslivet, ved at det blir digitale skiller i samfunnet?

IKT-Norges rapport tar for seg ulike sektorer hvor it spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen. Den er på ingen måte uttømmende. Vi har valgt å bruke enkelte områder som eksempler på effektivisering og it.

En rekke viktige spørsmål er ikke berørt i rapporten, som blant annet internett som en fri arena, personvern, fildeling og skattepolitikk. Årsaken til dette er at vi har ønsket å avgrense rapporten for å synliggjøre den politiske kraft som ligger i informasjonsteknologien. De ovenfornevnte temaer, er saker som IKT-Norge jobber med på kontinuerlig basis, og som også må komme på agendaen hos den nye regjeringen.

Vi ønsker å følge opp innspillet for å bidra til at it-politikken får sin fortjente plass. Politisk passivitet må erstattes med aktivitet. Organiseringen av it-politikken vil stå helt sentralt for å nå et slikt mål.

Regjeringen må ta grep og flytte it-politikken opp på et nivå som gjør at Norge fortsatt vil være et land hvor det er attraktivt å forske, utvikle, starte nye bedrifter og bygge verdier, samt bidra til å løse de utfordringer vi som nasjon står overfor. It er et kraftig verktøy som skal bidra til å gjøre politikernes visjoner mulige. Derfor bør politikerne lytte til IKT-Norge.

Per Morten Hoff, IKT-Norge

Offentlig Sektor