Derfor velger Bærum det dyreste

Derfor velger Bærum det dyreste

Cap Gemini skal utruste kommunen med Oracle-økonomiløsning. Uprøvd og dyrest, men likevel anbudsvinner.

Bærum har valgt Capgemini som leverandør av økonomisystem, basert på Oracle-programvare.

Ifølge Finansavisen var Capgemini både dyrest og attpåtil uprøvd i det norske markedet, men ble likevel valgt.

I 2008 ble det bestemt å kjøre to separate løp for økonomi og personal- og lønnssystem fordi kommunen ikke anså sistnevnte som egnet for fri programvare. Konkurranse ble utlyst og inngått med EDB via en Agresso-løsning.

Computerworld har fulgt Bærum kommunes videre jakt på økonomisystem tett. Planen i 2008 var å utvikle sitt eget system basert på fri programvare. Kommunen ville dele på utviklings- og vedlikeholdskostnadene med andre kommuner.

Det spøkte imidlertid for friprog-prosjektet da Computerworld sjekket status i 2010. «Luften gikk ut av ballongen» da primus motor for prosjektet byttet jobb og dermed forsvant ut av kommunen, ble det fortalt. Det oppstod politisk uenighet, det eneste det var enighet om var at økonomisystemet skulle byttes, ble det meldt.

Ukjent pris

Ifølge Finansavisen bestemte kommunen seg til slutt for å gå bredt ut for å få tilbud på alt fra fri programvare til standardløsninger når det gjelder økonomiløsning. Det gjorde det hele til en krevende prosess, gitt de strikte anbudsregler.

Ifølge innleid prosjektleder Kari Mette Kallevig fikk de til slutt inn fem tilbud, der Capgemini til slutt danket ut EDB i en duell.

- Det var kun to i prosjektet som kjente til prisen på løsningene. Vi ønsket ikke at dette skulle påvirke funksjonalitetsevalueringen av de forskjellige løsningene. Først ved den endelige sammenstillingen ble tilbudene kjent, forklarer prosjektlederen til Finansavisen.

Dyrest

Capgemini var dyrest. Kallevik fremhever at funksjonalitet ble vektet 30-40 prosent.

- Vi har et ønske om å legge grunnlaget for en norsk standard, en standard som ikke eksisterer i dag. Målet er å unngå særtilpasninger til Bærum kommune, sier hun til Finansavisen.

Klagefristen for anbudsprosessen gikk ut 24. november i fjor, etter planen skal aksept av løsningen skje før jul i år. Driftsdato er i så fall planlagt 1. april neste år.

Avtalen har en varighet på 15 måneder, skriver Cap i en pressemelding.

Offentlig Sektor