Dette er feil med det offentlige

Dette er feil med det offentlige

Ny rapport viser Paul Chaffey hva som hindrer digitalisering av næringslivet. Men det er ikke de samme hindrene som sist.

Det er ikke mer enn halvannet år siden en moderniseringsminister sist kunne åpne en rapport om hindre for digital verdiskapning.

Den gang var det Digit-utvalget, ledet av Torgeir Waterhouse, som rapporterte til minister Rigmor Aasrud. Denne gang er det rådgivningsselskapet KPMG som rapporterer til minister Jan Tore Sanner, representert ved statssekretær Paul Chaffey.

Og tross det alvorlige temaet var det en blid gruppe som møttes i femte etasje av regjeringsbygget i går. Så var ikke rapporten så alt for kritisk, heller.

- Det er ikke nødvendigvis hos det offentlige skoen trykker mest. Men det er veldig enkelt å peke på, sa Eirik Magnus Sødal i KPMG ved overrekkelsen.

Hva er utfordringene?

KPMG har siden i høst jobbet med en rapport om hindre for digitalisering for norsk næringsliv.

De har prøvd å finne svar på to ting: Hvor næringslivet opplever utfordringer, og hvilke hindinger som ligger i lover og forskrifter.

Skal vi tro norsk næringsliv er standarder, eller mangelen på standarder det viktigste og første Chaffey bør ta tak i. I hvert fall er "manglende standardisering" rangert soleklart på toppen i KPMG-rapporten.

Bedriftene i undersøkelsen har blitt bedt om å gi en karakter til forskjellige hindringer for digitalisering. Den listen ser sånn ut:

Problemområde

Score (fra 1-6)

Manglende standardisering

4,4

Kompetansehindre

4,1

Organisatoriske hindre

4,0

Kulturhindre

3,7

Juridiske/regulatoriske hindre

3,6

Økonomiske hindre

3,5

Teknologiske hindre

3,4

Andre hindre

2,7

Det er med andre ord ikke teknologi som hindrer norske bedrifter fra digitalisering, skal vi tro undersøkelsen. I hvert fall ikke bare.

- De bedriftene som sliter opplever gjerne hindringer på mange forskjellige områder, sier Sødal.

Han forteller at 61 prosent av bedriftene mener manglende samhandling mellom forskjellige systemer er sentralt som hinder for digitalisering.

Sju-åtte lover

Statssekretær Paul Chaffey tok i mot rapporten i sjefens møterom i Akersgata, og tross alle hindringene som ble listet opp var rapportskriverne forsiktige med å si at de tingene bedriftene mente er problemer faktisk er det.

- Vi har identifisert sju-åtte lover som bedriftene oppfatter at er til hinder. Vi mener vel at disse lovene ikke nødvendigvis hindrer digitalisering. Men det oppfattes slik, sier Eirik Magnus Sødal.

- Ja, det er vel lett å si, sier en lattermild Paul Chaffey.

Blant lovene KPMG lister opp er det særlig de som gjelder hvitvasking, digitale signaturer og personopplysninger som bedriftene vil ha gjort noe med. I tillegg anbefales en utredning omkring reglene for bruk av nettsky.

Bra på digitalisering

Bedriftene som har svart i undersøkelsen mener stort sett de selv er flinke på digitalisering. Over halvparten mener de er digitaliserte i høy eller svært høy grad.

- De mener selv de gjør mye bra. Men sannsynligvis er mange av de som deltar mer interessert i disse problemstillingene enn den jevne bedrift, mener Sødal.

KPMG anbefaler flere tiltak overfor Moderniseringsdepartementet. Særlig vil de ha fart på standardiseringsarbeidet. Blant områder som ble nevnt er velferdsteknologi og smart strømstyring. Men de mener også fasilitering av standardarbeid i forskjellige bransjer kan være vel så viktig.

Rapporten mener det er behov for et reguleringsregime for en felles tjenesteutvikling.

Digit-utvalget

For halvannet år siden, i januar 2013 fikk forrige regjering en rapport fra det såkalte Digitutvalget. Tema for den rapporten var "Hindre for digital verdiskapning".

Også den gang ble det sett etter hindre, men resultatet var annerledes. De største hindre den gang var kompetanse, bredbåndsdekning og opphavsrett. Dette er ganske annerledes enn den nye rapporten fra KPMG.

- Vinklingen er ulik. Digit-utvalget hadde hele perspektivet. Vi har snevrere fokus, mener KPMG-partner Arne Helme.

KPMG trekker også fram kompetanse, men mener målrettede tiltak mot enkeltbransjer er de beste tiltakene, mens Digitutvalget anbefalte nivåhevning i grunnskolen.

Infrastruktur er ikke et viktig hinder i dag, skal vi tro den nye rapporten.

- Det er få bedrifter som trekker det fram som et stort problem, men det er et betydelig skille mellom by og land, sier Eirik Magnus Sødal.

Han mener dårlig infrastruktur i snitt ikke utgjør noe stort problem for den digitale verdiskapningen.

Nyttig

Uansett, både rapport og håndtrykk ble overbragt og avfotografert, og vi rakk å spørre Chaffey om hvor han ville ta dette arbeidet videre.

Han forteller at rapporten dekker flere politikkområder, og det er langt bredere enn hva hans departement alene har ansvaret for.

- Men "verden sett fra næringslivet" er nyttig, sier han.

Likevel er han klar på at ikke alle problemene næringslivet har er til for at Chaffey skal løse dem.

- At man opplever et problem er også nyttig informasjon, selv om problemet kanskje ikke er reellt.

Her kan du lese hele rapporten.

Les om:

Offentlig Sektor