- Dette er ingenting!

- Dette er ingenting!

Politiet får 50 millioner til it-systemer. Politiet mener behovet er tre ganger så høyt. - Det er veldig langt frem, mener Arne Johannesen i Politiets Fellesforbund.

Det er problemer innad i politiet, og blålysetaten har behov for omfattende fornying og oppgradering av sin infrastruktur og straffesakssystemer.

Trenger 150 millioner, får 50

Riktignok skal en ny infrastruktur være på plass i politidistriktene i løpet av 2013, men med 20 millioner kroner avsatt til fornyelse og 30 millioner til nytt straffesakssystem, er politiet ikt-taperen i årets statsbudsjett.

- Vi mener det burde ha vært mer penger på plass i budsjettet. Vi ligger langt etter og det er store utfordringer med ikt i Politiet. Og slik har det har det vært over lang tid, sier Bård Hoksrud, it-talsmann i Fremskrittspartiet

Politiet har selv anslått at etaten trenger 155 millioner kroner for å få den utviklingen de selv ønsker, skriver politimagasinet Politiforum.

I fjor ble det satt av 250 millioner kroner innenfor politiets driftsramme til fornyingsarbeidet, og det vil bli behov for å sette av midler til arbeidet også i år.

- Det går jo ut over de samlede ressursene til Politiet. Nå kommer det jo en del, men det trengs enda mer, sier Hoksrud.

Det er noe Politiet selv også er klar over, og merker på kroppen.

- Utfordringen vår er at vi må ta fra et allerede knapt driftsbudsjett til IKT-avsettinger i 2013 også. Her skuffer regjeringen, skriver Steven Hasseldal, Politimester i Sunnmøre politdistrikt i en melding på Twitter.

De er ikke alene om være skuffet.

Behov for straffesakssystemer

Regjeringen har valgt en konseptstrategi for nye straffesakssystemer i politiet, som også innebærer en omfattende fornying av ikt-systemet. I statsbudsjettet foreslås det 30 millioner kroner til dette arbeidet.

Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund sier det er gjort omfattende arbeid for å avdekke behov for både nye grunninvesteringer og utvikling av programmer, og det som er satt til side i statsbudsjettet er skuffende lite.

- Det er veldig langt frem når vi vet av forprosjektet viser at vi trenger 2,3 milliarder kroner i løpet av en fem-årsperiode. Nytt straffessystem er en del av det, og det er veldig store investeringsbehov, mener Johannessen.

Det som er bevilget nå, er ingenting i forhold til behovet, mener han.

Likevel er ikke Johannessen bekymret for fremtiden for it i politiet.

- Det er jo skuffende, men samtidig tenker jeg at regjeringen har signalisert tydelig til Stortinget under 22. juli orienteringen at det kommer en storsatsing på ikt. Regjeringen har vært så tydelige på at de skal følge opp, at jeg egentlig ikke er bekymret, sier Johannessen.

En stor belastning

Den største utfordringen med dagens politisystemer er at det ikke har vært tatt tak i problemet på en mer tydelig og god måte, mener Johannessen.

- Nå har vi et såpass stort etterslep av ikt-situasjonen i politiet at det rett og slett utgjør en arbeidsbelastning, forteller Johannessen.

Han mener det er mye arbeidstid som rett og slett kastes bort på nedetid og forferdelige systemer, og at det ulike programmene ikke snakker sammen.

- Det er rett og slett en arbeidsbelastning. Derfor er utålmodigheten svært stor, avslutter Johannessen.