Dette er nytt i EHF 2.0

Dette er nytt i EHF 2.0

De viktigste nyhetene i Elektronisk handelsformat 2.0 ble presentert på konferansen om Elektronisk faktura.

EHF, elektronisk handelsformat, er fortsatt nytt, og det er ikke engang et halv år siden kravet om elektronisk faktura for alle leverandører til det offentlige ble formalisert den 1. juli 2012.

I dag bruker de fleste i praksis EHF versjon 1.5, selv om de fleste skal være på versjon 1.6 om kort tid.

I disse dager er versjon 2.0 i ferd med å ferdigstilles for produksjon, og skal være klar og tilgjengelig for bruk 1. juli 2013, med planlagt aktiv produksjon sommeren 2014 etter høring og gjennomgang.

- Vi har nå to års erfaring med eksisterende løsninger, og har ikke gjort alt riktig første gangen. Flere endringer er tatt med i 1.6, men ikke alt. Ikke minst følger vi med på den europeiske utviklingen, sier Jostein, Frømyr, daglig leder i Edisys som jobber med utvikling av EHF-standarden.

Han forteller at alle ønsker til endring og utbedring i EHF håndteres i en åpen arbeidsgruppe, med aktører fra alle tjenesteytere. Foreløpig har gruppen håndtert 46 ulike endringsønsker ut i fra forskjellige behov. Blant annet blir det endringer innen nordisk harmonisering av formatet og egen veiledning for energibransjen.

De viktigste endringene

EHF utvikles i fullt samsvar med europeisk arbeid med PEPPOL og OpenPEPPOL, og nordisk samarbeid prioriteres også.

- Det er jo ikke til å kome forbi at vi er en del av europa, og at det vi gjør her hjemme må ha et forhold til det som skjer ute i den store verden, sier Frømyr.

- EHF vil støtte hele innkjøpsprosessen, fra katalog via orderebekreftelse, pakksedler, leveranse og fakturering. Standarden utvikles i fullt samsvar med europrisk arbeid, legger han til.

Dette fokuset reflekteres i flere av endringene som kommer i efaktura-standarden.

Den største endringen i EHF 2.0 er kanskje at standarden utvides til å ikke bare være attraktiv for bedriftskunder, men tilrettelegges slik at man også skal kunne sende faktura til privatpersoner.

Det kan være spesielt attraktivt for kommunene, som fakturerer mye til privatpersoner.

- Da kan man levere både til bedrift- og privatmarkedet. Det vi legger opp til er en forenkling av utsending, sier Frømyr.

En annen ny og viktig funksjonalitet er muligheten for å fakturere i en annen valuta enn norske kroner. riktignok må moms fortsatt oppgis i norske kroner, for moms må alltid oppgis i valutaen som bedriften opererer med.

Mulighet for forskuddsbetaling med innkjøps- og kredittkort kommer også, og gir muligheter for flere betalingsforbindelser. Det er nok en viktig utvidelse mange vil sette pris på.

En annen viktig funksjonalitet gir rom for mer informasjon om varelinje. Det er blant annet et krav for energisektoren, som trenger plass til målernummer- og stand, men også på grunn av krav til etisk handel og retningslinjer rundt varens opprinnelsesland.

Til slutt gjøres det mye for å tilrettelegge for en nordisk harmonisering på efaktura i Norge, Sverige og Danmark slik at de tre nordiske landene kan få en felles tolkning av faktura, pakkseddler og ordere i markedet.

EHF 2.0 publiseres offentlig 1. juni, og blir obligatorisk for mottakere og avsendere fra 1. juni 2014. Da fjernes også støtte for tidligere versjoner.

Les om:

Offentlig Sektor