Difi avlyser arbeid med id-kortene

Difi avlyser arbeid med id-kortene

Har ikke penger til å legge elektronisk id inn i det nye borgerkortet.

Mange håpet å kunne legge nasjonale id-kort med e-id i lommeboken neste år. Dette fikk et skudd for baugen da fremdriftsplanen ble lagt frem i februar.

Nå viser det seg at id-kortene kan bli ytterliggere forsinket. Difi har ikke fått nok penger av politikerne.

Mindre enn antatt

Det var i september Difi gikk ut og etterlyste løsninger fra it-Norge for å få på plass mer infrastruktur rundt e-id. Arbeidet skulle blant annet legge til rette for å få e-id inn i de nye id-kortene.

Denne utlysnigen er nå avlyst. Difi har rett og slett ikke råd, og ber de interesserte bedriftene glemme den fem år lange kontrakten i denne omgang.

- Vi må ta en runde til for å få tilstrekkelig finansiering av prosjektet, forteller Difi-direktør Hans Christian Holte til Computerworld, som selv skal ha tatt beslutningen om å utsette arbeidet.

- Så dere trodde dere skulle få mer penger enn dere har fått?

- Det er nok en relativt presis oppfatning av situasjonen. Vi hadde grunn til å tro at de nødvendige rammene var på plass, men nå har det blitt for stor usikkerhet.

Spøker for kortene

Selve id-kortet er det Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) som står for. E-id-komponenten som skal inn i kortet er Difis bord.

PDMT er i ferd med å finne noen som kan produsere kortene, og selve trykkingen skal etter planen begynne tredje kvartal 2011. Holte vil ikke spekulere i hvordan deres nederlag vil påvirke kortproduksjonen, men innrømmer at det ikke er aktuelt å kjøre id-kort uten e-id-komponenten.

- Det ligger i kortene at man kan få problemer rundt PDMTs tidsplan for å realisere e-id på id-kortet i 2011, sier han.

- Om det ikke er aktuelt å kjøre id-kortet uten e-id, betyr vel dette at også id-kortet blir forsinket?

- Dette er det mest presise jeg kan si om saken i øyeblikket.

Det handler om statsbudsjetter, og der har Holte allerede vært kritisk. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor