Difi handler for 300 millioner

Difi handler for 300 millioner

IBX tjener godt på å levere løsninger til Ehandel.no.

Difi har inngått en avtale med IBX om utviklingen av Ehandel.no.

Ehandel.no er en ehandelsplattform for det offentlige, som skal gjøre elektroniske innkjøp lettere for blant annet kommunene.

Avtalen skal gå over fire år, med mulighet for utvidelse til inntil åtte år. Verdien for fire år antas å være rundt 150 millioner, og videre dobbel så stor for åtte år. Løsningen er hittil bruker- og leverandør-finansiert, og IBX får dermed betalt ettersom hvor mye penger som rulleres i systemet.

- VI regner med en vekst i volumet, og flere aktører på både kjøper- og leverandørsiden, forteller Knut Granli i Difi, som har ansvaret for ehandel.

Lettere for de små

IBX skal videreutvikle portalen, og supplere den med nye løsninger.

- Norge ligger allerede langt fremme på offentlig elektronisk innkjøp, og med denne satsingen vil alle offentlige virksomheter ha muligheten til å forenkle og effektivisere sine innkjøpsprosesser. Den nye løsningen består av ett enkelt system og er tilpasset selv de minste kommunene, sier administrerende direktør Herman Røvde i IBX Norge i en pressemelding.

IBX skal blant annet utvikle en "webshop-løsning", som skal gjøre det enklere for små aktører å bruke systemet.

Åpent og fritt

Difi skal være en spydspiss innen fri programvare og åpne løsninger. Granli forsikrer om at også Ehandel.no skal være et åpent system.

IBX sine nye løsninger skal brukes fra sommeren 2010, og da skal også Ehandel.no bruke en rekke åpne standarder som er utviklet i samarbeid med EU.

- Vi vil ha stort fokus på tilgjengelige formater som er åpne og frie, sier Granli.

Difi har forøvrig også lansert Anskaffelser.no, en portal som skal hjelpe det offentlige med, ikke overraskende, anskaffelser.

Offentlig Sektor