Difi kvitter seg med Minside

Difi kvitter seg med Minside

Den offentlige storsatsingen fra 2005 legges ned. – Det var en utmerket ide i 2005, men fungerer ikke nå, sier Hans Christian Holte.

I dag ble kjent at Difi (Direktoratet for forvaltning og it) avvikler portalløsningen Minside. I stedet for ønsker direktoratet å styrke løsningene til de ulike etatene.

– Digitaliseringen av offentlige tjenester, og det at vi i dag bruker nettet på andre måter enn for få år siden, gjør at vi nå legger om satsingen på innbyggerrettede tjenester, sier Difi-sjef Hans Christian Holte.

I praksis betyr det at tjenesteportalen Minside vil fases ut i løpet av 2012. Samtidig skal Difi legge om Norge.no og svartjenesten Difi har i dag, for å tilpasse disse tjenestene til dagens nettvirkelighet.

- Dere har bygget opp Minside over flere år. Er det noe feil med navnet eller konseptet?

- Nei, det er ingenting feil med navnet, men konseptet fungerer ikke lenger i Norge. Vi ser at styrken i offentlige nettløsninger hovedsakelig ligger i andre tjenester. Vi ser på hvordan folk flest bruker nettet, og har tatt det som utgangspunkt i vår strategiske vurdering, sier Holte til Computerworld.

Digital tjenesteyting

Nettet i dag brukes ifølge Difi-sjefen på en annen måte enn for få år siden. Det gjelder både hvordan folk orienterer seg via søkeverktøy og bruker sosiale medier, hvordan de bruker nye kanaler som nettbrett og smarttelefoner, og ikke minst at de fleste innbyggerne i Norge bruker nettet mye mer enn tidligere. Samtidig har stadig større deler av offentlig sektor tatt i bruk nettet til digital tjenesteyting.

– Derfor trenger vi nye virkemidler for å sikre tilgangen til offentlige tjenester på nettet. Minside var på mange måter en fødselshjelper for offentlige tjenester på nett. Men i dag er de aller fleste tjenestene i Minside kun lenker til tjenester som finnes andre steder, og den selvstendige funksjonen har i stor grad falt bort, sier Holte.

– Vi skal videreføre veiviserrollen portalen har hatt, særlig for å ivareta brukere som ikke er så nettvante, eller som ikke har så god kjennskap til det offentlige. Her vil vi nå se nærmere på hvilken informasjon det er viktig at det er vi som formidler, og hvilke kanaler det er aktuelt å bruke for å nå frem med denne informasjonen, sier han.

Norge.no ble opprettet i 2000 som en veiviser til informasjon om hele offentlig sektor, mens Minside ble opprettet i 2005 som en samleportal for offentlige tjenester på nett.

Fungerer ikke

- Betyr det at dere valgte feil strategi i 2005?

- Nei, det var viktig i 2005 at vi skulle få en skikkelig push på offentlige tjenester gjennom en sentral portal. Nå er det andre virkemidler som er viktigere. Vi ser flere sektoriske løsninger. Helseportalen er et eksempel på viktige sektorløsninger, MinId et eksempel på en nasjonal fellesløsning som er en av Difis viktigste virkemidler for en god offentlig it-utvikiing.

- Betyr det at dere kommer til å satse på hver enkel løsning, og ikke på den store fellesinngangen på nett?

- Ja, portalløsningen fungrerte i 2005, men ikke nå lenger. Den har hatt en svak utvikling. Vi ser i noen naboland at man har valgt forskjellige løsninger. Danmark satset på Borger.dk med mye kraft.

- Mener du at det ikke er brukt nok energi på Minside.no?

- Hovedsaklig ser vi på portal som feil strategi nå. Dette er vår strategivurdering, som henger sammen med det andre jobber med. Minside var en utmerket ide i 2005, men fungerer ikke nå.

Offentlig Sektor