Difi utsetter kvalitetssjekken

Difi utsetter kvalitetssjekken

Offentlige nettsteder skal kvalitetskontrolleres fra Difi, men ikke lenger på høsten.

Direktoratet for forvaltning og it (Difi) ploger seg hvert år gjennom ca. 700 offentlige nettsteder for å se om de oppfyller de 33 kvalitetskriteriene som kreves. Dette har tidligere blitt gjort på høsten, men nå flytter Difi hele kvalitetsvurderingen til våren.

- Vi har fått tilbakemelding om at det ble knapt med tid rundt sommerferien. Derfor legger vi om slik at det er mer tid til å få gjort implementeringene, sier rådgiver Anders Nedland Røneid i Difi til Computerworld.

Arbeidet med revisjon av dagens kriteriesett starter opp i juni i år og blir avsluttet med en høring i begynnelsen av september.

Dermed blir neste kvalitetssjekk til våren 2013.

Mange har problemer

Det endelige kriteriesettet skal være ferdig til 1. oktober 2012. Kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder vil deretter starte i løpet av februar 2013. Dette gir nettstedene minst fire måneder til å tilpasse seg det nye kriteriesettet.

- Fram til nå har vi lansert kriteriesettet rett før sommerferien, og gjort vurderingene rett etter. Dette gjør at mange har problemer med å tilpasse seg endringene, sier Difis direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Selve kvalitetsvurderingsarbeidet vil gå fra midten av februar og fram til siste halvdel av april. Resultatet blir presentert på Kvalitetskonferansen som er planlagt gjennomført i juni 2013.

Ny vurdering

Difi skal også gjennomføre en alternativ kvalitetsvurdering i år som setter søkelys på noen områder som ikke tidligere har vært dekket.

- Vi kommer til å gjennomføre andre typer vurderinger og vi inviterer til en diskusjon rundt hva folk ønsker at denne vurderinga skal omfatte, sier Holte.

Denne diskusjonen foregår på Difi sitt nettsted.

Mobil og nettbrett

Kvalitetsvurderinga av offentlige nettsteder baserer seg på et kriteriesett med 33 punkter for tilgjengelighet, brukervennlighet og nyttig innhold. Ut fra det får nettstedene tildelt mellom en og seks stjerner.

- Hva er de vanligste feilene på offentlige nettsteder?

- Vi kan ikke se veldig typiske feil. Nettstedene har svært ulik bakgrunn. Vurderingen gjelder både nettsteder av små kommuner og store etater som Nav. Noen har to ansatte, noen flere tusener, forteller Røneid Nedland.

- Blir det offentlige bedre på nett?

- Ja, vi ser en positiv utvikling. Resultatene går fremover. Vi reviderer etter internasjonale standarder og best praksis, og ser en fremgang, sier Difi-rådgiveren.

- Hvordan er det med tilgjengelighet på smarttelefon og nettbrett?

- Vi bruker W3C sin mobilvalidator og har satt en grense på minimum 40 prosent måloppnåing. I 2011 var det bare 9 prosent av de vurderte nettstedene som var tilfredsstillende, så her er det en jobb å gjøre. Offentlige nettsteder bør være tilpasset den mobile verdenen også, det er mye av trafikken som kommer derfra. Nesten alle bruker smarte mobiler, sier Røneid Nedland

Offentlig Sektor