Difi vil ikke ha post fra Altinn

Difi vil ikke ha post fra Altinn

Difi har vurdert tre løsninger for innføring av digital post, og anbefaler private aktører fremfor Altinn.

Direktorater for forvaltning og ikt (Difi) har vurdert tre ulike private og statlige løsninger for innføring av en sikker digital postbokstjeneste, og gjort en samfunnsøkonomisk analyse av alternativene.

De tre alternativene Difi har vurdert er Digipost, E-boks og Altinn.

Alle tre kan være i i full bruk innen to år etter regjeringen fatter beslutning om å starte prosessen.

Alle skal ha

- Difi anbefaler at det offentlige tar i bruk løsninger i markedet for å distribuere digital post trygt, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi i en pressemelding.

Samtidig er det mye å spare ved å ta i bruk digitale postkasser, og sen samfunnsøkonomiske analysen som Difi har fått gjennomført viser offentlig sektor kan spare omtrent fem milliarder kroner over ti år på å ta i bruk digitalpost.

Difi regner med at digitale postkasser kan være i full bruk innen to år etter at regjeringen gir grønt lys.

Han mener at for å få til en rask utbredelse og samtidig gi innbyggerne valgmuligheter, er det best å ta i bruk digitale postbokser som allerede er på markedet, som Digipost og E-boks.

- Difi anbefaler at det så raskt som mulig settes i gang en anskaffelsesprosess av postbvokstjenester, sier Holte.

Anbefaler ikke Altinn

Difi har vurdert Digipost, E-boks og den offentlige postboksen Altinn.

Alle de tre alternativene Difi har vurdert er lønnsomme, heter det i utredningen.

I en foranalyse i 2011 anbefalte Difi å begynne innføringen av digital post ved å bruke Altinn mer, og senere trekke inn nye løsninger fra markedet.

Men nå konkluderer Difi altså med at en rask utnyttelse av markedet vil medføre en totalt sett høyere gevinst.

- Difi anbefaler å bruke postbokser fra næringslivet fremfor Altinn, fordi vi mener dette vil føre til en raskere overgang fra post på papir til digital post, sier Holte.

Han legger til at det riktignok er små forskjeller mellom de tre alternativene, og at Altinn har potensiale til å fungere som et fullgodt alternativ om markedet ikke klarer å levere en løsning med riktig kvalitet og pris.

Utredningen fra Difi kan leses i sin helhet på Difi.no (pdf).

Noen fakta om digital postkasse

  • Regjeringens digitaliseringsprogram sier at digital kommunikasjon skal være hovedregelen i dialogen mellom offentlig sektor og næringslivet, og for de innbyggerne som ikke har reservert seg mot dette.
  • Mye av informasjonen som sendes ut fra staten inneholder personopplysninger, og vanlig epost er ikke sikker nok. Derfor er en digital postkasse en forutsetning for å kunne slutte med brev på papir.
  • En sikker digital postbokstjeneste tar i mot meldinger fra avsendere og gjør dem tilgjengelig for innbyggerne og næringslivet i en digital postkasse.

Les om:

Offentlig Sektor