Digital storsatsing fra regjeringen

Digital storsatsing fra regjeringen

Jens Stoltenberg og Rigmor Aasrud la i dag frem store planer for offentlig kommunikasjon.

På en pressekonferanse som nettopp er avsluttet la regjeringen frem nye og ambisiøse planer for digitalisering av offentlig sektor.

Blant målene er digital postkasse for innbyggerne, varsler på sms og epost, trygg elektronisk id og "offentlige tjenester hvor som helst, når som helst". Målet er at borgerne skal slippe å gi opplysninger flere ganger. Bil-oblatene blir også borte, fordi Vegvesenets ansatte ute i felten enkelt kan finne informasjon digitalt.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud og statsminister Jens Stoltenberg var tilstede på konferansen, som var lagt samtidig som Stortingets spørretime. Justisminister Grete Faremo og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kom med videoinnlegg.

- Vi vil nå gjøre digital post til hovedregelen i kontakten mellom folk og forvaltning, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Avslørte i februar

Allerede i et stort intervju i Computerworld i slutten av februar, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud at hun nå ville ta grep.

- Intensjonen med Minside var god, men vi ser nå at behovet er annerledes, da må vi tenke nytt. Vi skal komme med et alternativ til Minside, avslørte Aasrud den gangen.

På spørsmål om hvordan vil alternativet ville se ut, svarte hun:

- Det skal bli enklere å bruke tjenester på tvers av forvaltningen. Samarbeidet i forvaltningen skal bli bedre. Tjenestene skal leveres av den enkelte etat, og vi skal bidra til at man i større grad utvikler dem med basis i felleskomponenter og gjenbruk av data.

LES INTERVJUET MED RIGMOR AASRUD HER : - Nå skal vi stramme til

Ikke mot teknologi

Flere av journalistene tilstede var bekymret for sikkerheten, ikke minst etter Altinn-skandalen.

- Ingen er mot telefonen fordi du har fått en dårlig telefonsamtale, du kan ikke være mot teknologien, sa statsminister Jens Stoltenberg under pressekonferansen.

Han sa at sikkerhetsutfordringene løses med gode og sikre løsninger, og la vekt på at digitaliseringen må fortsette på tross av tidligere problemer.

- Dårlige it-prosjekter er ikke noe argument mot digitalisering, men et argument mot dårlige prosjekter, sa han.

Han ga også uttrykk for at han er utålmodig i forhold til digitaliseringen av helsevesenet.

- Vi har for lite digitale løsninger i helsesektoren, det bekymrer meg.

Positive

IKT-Norge er glade for at regjeringen løfter it-politikken til å bli fornyingspolitikk, og at digitaliseringspolitikken er forankret i hele regjeringen.

- Endelig får også Norge sin digitaliseringspolitikk og IKT-Norge er glad for målsettingen om å fulldigitalisere offentlig sektor, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge i en pressemelding.

IKT-Norge er imidlertid bekymret for at det ikke settes konkrete tidsmål for når digitalt førstevalg skal være en realitet for innbyggerne. I Danmark har de besluttet at all kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggere skal skje digitalt innen 2015.

- På nett med innbyggerne forplikter, og politikken må følges opp gjennom klare tidsfrister for alle i offentlig sektor, ellers blir dette fort en sovepute. Det må ikke være frivillig å følge den politikken for noen i offentlig sektor, sier direktør for myndighetskontakt Heidi Austlid.

- IKT-Norge er glade for at digitale løsninger skal være normalen, men forventer at alle innbyggerne får sin personlige digitale inngang til offentlig sektor, der alle tjenester samlet et sted. Det betyr at kommunene og etatene må forpliktes på når de skal levere et digitalt førstevalg.

- Digitalt førstevalg forutsetter god infrastruktur i hele landet. Derfor er IKT-Norge bekymret over manglende hastighetsmål og lovnader om når høyhastighets bredbånd skal være på plass slik som våre naboland, sier Hoff videre

Computerworld kommer tilbake med mer.

Offentlig Sektor