Disse to skal bistå Sverige

Disse to skal bistå Sverige

Gartner og Accenture skal hjelpe til å utforme svenske myndighetenes it-arbeide.

Gartner og Accenture skal gi konsulenthjelp til Sveriges og landets it-strategi, på oppdrag fra regjeringens e-delegasjon. Det skriver Computer Sweden.

3. september skal regjeringen i Sverige legge frem en strategi for e-forvaltning, og det er her Gartner og Accenture kommer inn i bildet.

Råd om elektronisk id

Gartner får det mest omfattende oppdraget. Selskapet skal blant annet sjekke om det finnes strategier for hvordan samarbeid mellom myndigheter og andre interessenter kan forbedres, hvordan offentlig sektor skal støtte overgangen til ny teknikkk - slik som ipv6, og hvordan flere e-tjenester for borgere og bedrifter kan utvikles.

I tillegg skal Gartner se på strategier for teknisk interoperabilitet mellom myndighetenes system, hvordan standardiseringen skal se ut, samt komme med råd i spørsmålet rundt elektronisk id.

Prioritet

Accenture skal på sin side blant annet titte på hvordan en konsentrasjon av administrative støttetjenester kan skje i statsforvaltningen. Selskapet skal også redegjøre for hvilke utviklingsprosjekt i statsforvaltningen som er viktigst og som dermed bør prioriteres.

Dette får de to naturligvis godt betalt for. Gartner og selskaptes fire konsulenter får 3.450.000 svenske kroner, mens Accenture med sine ti konsulenter til oppdraget får 2.750.000. E-delegasjonens budsjett ligger på 13.853.000 kroner.

Les om: