DLD i spill, igjen

DLD i spill, igjen

LEDER: Høyre og Arbeiderpartiet vil havne i politisk spagat om Datalagringsdirektivet.

I fjor gikk Høyre og Arbeiderpartiet sammen for å få banket gjennom Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge. Da hadde direktivet allerede surret rundt i forvaltningen i flere år, og vært gjenstand for flere utsettelser. Nå har innføringen igjen blitt utsatt, visstnok fordi man ikke har greid å komme frem til en modell for hvordan kostnadene skal fordeles mellom teleoperatørene og staten. Som kjent krever direktivet store investeringer i svært sikre lagringsløsninger for å bli en realitet, og dette er selvsagt en kostnad telekom-bransjen mener det vil være urimelig at de skal bære alene. Dette er kompliserte spørsmål, og det er ingen grunn til å tro at noe svar vil foreligge med det aller første.

Samtidig som dette skjer, er det sterke krefter i Europa som jobber for å avvikle DLD. Det er ikke gitt hvordan dette ender, men det er ikke usannsynlig at vi ender med en situasjon hvor DLD først blir en realitet i Norge etter at EU har vedtatt å legge det på hylla. Hvordan vil i så fall Høyre og Arbeiderpartiet stille seg til det?

Det er ikke tvil om at DLD kom med en politisk kostnad og at det derfor ligger mye prestisje i saken. Da kan det blir gøy å se hvordan Erna Solberg og Jens Stoltenberg reagerer. Vil de gå i mot EU for å beholde direktivet eller vil de stille seg på rekke å følge EU-linjen? Politisk spagat blir det uansett. Som kjent er EU-lojaliteten høy. Men samtidig er det ikke ubetydelig politisk kapital som er investert i saken, begrunnet i kriminalitetsbekjempelse.

I Computerworld har vi stilt oss kritisk til DLD. Vi mener det er en unødvendig lov som i praksis kriminaliserer hele den norske befolkningen. I rettspleien har det vært et uttalt prinsipp at det ikke skal settes i gang etterforskning før det foreligger mistanke om kriminelle handlinger. DLD er en institusjonalisering av det motsatte, nemlig at etterforeningsmateriale samles inn i tilfelle noen skulle gjøre noe kriminelt. Det er ikke rettsstaten verdig.

Men, det ser ikke ut til å være særlig grunn til bekymring. Slik det står nå vil det forbause oss om DLD kommer så langt som å bli rettskraftig i Norge.

Henning Meese, ansvarlig redaktør i Computerworld

Offentlig Sektor