Domstolen kjemper mot Cargonet

Domstolen kjemper mot Cargonet

Mattilsynets ACM-løsning Mats vant prestisjeprisen 2012 Global Awards for Excellence. Domsoladministrasjonen kjemper mot Cargonet blant nordmenn i år.

Prisen "Global Awards for Excellence in Case Managment" skal deles ut igjen. I fjor tok Mattilsynet og utvikler Computas pokalen hjem til Norge for "verdens beste ACM-løsning".

I år er det to norske blant ACM-finalistene (Adaptive Case Managment) - Domstolenes løsning Lovisa og GTS-løsningen fra Cargonet. Begge løsningene er utviklet av Computas, i likhet med Mats.

Lovlig bra

Endre Skjetne, seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen, er begeistret over at arbeidet med saksbehandlingsløsningen Lovisa blir anerkjent internasjonalt.

- For meg og oss i Domstoladministrasjonen er dette en veldig hyggelig nominasjon, og spesielt viktig for oss ettersom det sier noe om hvor vi står i ACM-landskapet, sier Skjetne.

Lovisa, som fyller 10 år i år, har blitt betydelig oppgradert i det siste, og fremstår nå som moden og moderne. Og videreutvikling og fornyelse av systemet fortsetter, for det er viktig med et avansert verktøy til bruk i domstolene.

Domstolene behandler krav i et stort antall sakstyper, alle med detaljerte og komplekse prosessregler. Lovisa bidrar til å forenkle saksbehandlingen, og er det daglige verktøyet for dommere og saksbehandlere i ting- og lagmannsretten.

- Denne nominasjonen viser at Lovisa utgjør et godt grunnlag for utvikling av prosesstøtte i neste generasjons saksbegandlingssystemer for alle domstoler i Norge, sier Olav Aasen, it-direktør for domstolene i Norge, og legger til at nominasjonen er en liten seier.

- Det viser at vi er på rett spor, og at Norge ligger langt fremme, sier han.

Lovisa skal også ha fått oppmerksomhet utenfor Norge, og det skal være interesse for løsningen i land både i og utenfor Europa.

- Som en del av EØS-samarbeidet, arbeider vi tett med land som Litauen, Polen og Romania, hvor vi bidrar med vår kunnskap om prosesstøtte, sier Skjetne.

Selve prisen skal deles ut i Boston, Massachusetts i USA torsdag 27. juni. Skjetne forteller at Domstoladministrasjonen dessverre ikke kommer til å være tilstede, men skal følge utdelingen live på nett.

- Vi skal ha pris-vake i Trondheim, hvor vi samler en del nøkkelressurser rundt utviklingen av Lovisa, og sitter klar med champagnen. I tilfelle, avslutter Skjetne.

ACM på skinner

Lovisa er heller ikke den eneste norske ACM-løsningen som er i finalen om prestisjeprisen "Glocal Awards for Excellence in Case Managment" i år.

Også godstog-aktøren Cargonet er nominert for sin ACM-løsning GTS, som er selskapets system for logistikkhåndtering. Løsningen forener bidrag fra kunnskapsmedarbeidere på tvers av organisasjonen, fra marked og salg til tog-konfigurasjon og planlegging, overvåkning og kvalitetssikring. Systemet skal også være svært tilpassningsdyktig, og i stedet for å reagere på feil skal GTS gjøre det mulig for Cargonet å tilpasse seg endringer i sitt miljø på en fleksibel måte.

Computas har i år altså doblet sine bidrag i premiefinalen, med bidrag fra både offentlig og privat sektor med henholdsvis Lovisa og GTS.

- Selv om vi i år har doblet antall nominasjoner, er vi fortstatt ydmyke i forhold til det endelige utfallet, forsikrer Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Nominasjonene viser at interessen for ACM er sterkt økende, får en stadig mer sentral plass i utviklingen av it-løsninger for kunnskapsarbeid i samhandlingsprosesser, og at Computas sitt arbeid på område blir lagt merke til, mener han.

- Nominasjonen viser at vårt rammeverk for arbeidsprosessløsninger, Framesolutions, nettopp har sin styrke i løsninger som skal støtte kunnskapsmedarbeideren i sin utførelse av uforutsigbare prosesser, sier Eilertsen.

Han sender også en gratulasjon til både Domstoladministrasjonen og Cargonet, og takker for et gunstig samarbeid, som Eilertsen forteller har resultert i løsninger som også har fanget interesse og kan selges videre til andre land.

- For oss er dette enda et bevis på at norske it-løsninger, som de vi har utviklet sammen med Domstoladministrasjonen og Cargonet, er i ypperste verdensklasse, sier han, og avslutter med at han ser frem med spenning til kåringen torsdag kveld.

Offentlig Sektor