DSS-sjefen går av etter kritikken

DSS-sjefen går av etter kritikken

Ivar Gammelmo har ansvar for sviktende sikkerhet, og gir seg med umiddelbar virkning.

Direktør Ivar Gammelmo i Departementenes Servicesenter (DSS) går av med umiddelbar virkning.

Dette skjer kort tid etter at det har blitt rettet hard kritikk mot departementenes sikkerhet, blant annet fra Riksrevisjonen.

Også avdelingsdirektør for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i DSS, Petter Møller, går av.

Aasrud støtter

- Jeg tror dette er til det beste både for meg selv og for DSS med de store oppgavene som virksomheten står overfor med å utvikle nye tjenester og oppgradere datasikkerheten, sier Gammelmo i en pressemelding.

Det er fornyingsminister Rigmor Aasrud som er Gammelmos øverste sjef.

- Ivar Gammelmo har gjennom mange år hatt et viktig arbeid med å utvikle fellestjenestene i regjeringskvartalet. DSS står foran et omfattende og helt nødvendig arbeid med å oppgradere sikkerheten på datanettet i regjeringskvartalet. sier statsråd Rigmor Aasrud i en pressemelding.

- Nå skal det rekrutteres nye ledere til DSS og arbeidet med å bedre datasikkerheten vil stå sentralt.

"Flinke folk"

Fram til en ny direktør er på plass vil Jon Blaalid være konstituert direktør.

- Jeg vet at jeg kommer til en organisasjon med engasjerte og flinke medarbeidere. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dem med viktige oppgaver som DSS står overfor, sier Blaalid.

Overfor Computerworld har Aasrud lovet at arbeidet med økt sikkerhet allerede er godt i gang. I pressemeldingen minner hun om at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal gå gjennom dagens datasystem, og en ekstern part skal også vurdere dagens situasjon.

Offentlig Sektor