Du får ikke nytt fødselsnummer

Du får ikke nytt fødselsnummer

Vi er i ferd med å gå tomme, men vi som lever får beholde det nummeret vi har.

Computerworld påpekte i 2009 at vi er i ferd med å gå tom for fødselsnumre i dagens system.

Les hvorfor her:

Norge trenger nye fødselsnumre

Levetiden er antatt til rundt år 2039.

Etter å ha gått gjennom problemstillingen og vurdert over 40 alternativer, har Skattedirektoratet nå kommet frem til sitt løsningsforslag.

Nye folk får nytt nummer

De foreslår at alle som har fått fødselsnummer beholder det resten av livet, men at det fra et gitt tidspunkt innføres ny fødselsnummerserie for nyfødte og nye borgere.

For at ordningen skal holde til år 2150, anbefaler de å endre den matematiske formelen for hvordan kontrollsifre regnes ut.

- Vi har valgt denne ordningen fordi den fremstår som betydelig bedre enn de andre, fordi den har langt lavere kostnader enn de andre alternativene og har en håndterbar risiko, sier Jan Christian Sandberg i Skattedirektoratet i en pressemelding.

Det blir fortsatt ikke en gratis endring, mange it-systemer må endres når nyfødte og nyankomne borgere skal ha helt andre fødselstall enn oss veletablerte.

Kostbart tiltak

Kostnadene anslås til 2,4 milliarder kroner, men alternativene ville vært mer kostbare.

Av denne anslåtte summen, antas det at mye av pengene vil gå med til analyse og test i de berørte datasystemene - bare i helsevesenet er det flere tusen systemer som forholder seg til fødselsnummer, og konsekvensene av feil implementering vil være store.

Skatteetaten skriver i pressemeldingen sin at kostnadene må fordeles på alle private og ofentlige virksomheter som har systemer som inneholder fødselsnummer, og at det er viktig at dette gjøres over tid. Skattedirektoratets forslag er ti år etter Stortings-behandling.

- Vi snakker om en samfunnsmessig kjempeinvestering. Folkeregisteret og fødselsnummeret vårt er så grunnleggende i den norske infrastrukturen, at hvis vi ikke er trygge på at vi gjør de riktige valgene, kan konsekvensene bli dramatiske, sier Sandberg.

Offentlig Sektor