- Du ser ikke at du blir lurt

- Du ser ikke at du blir lurt

Richard Stallman ønsker forbud mot elektroniske valg. De strider mot folks frihet.

Uenigheten om elektroniske valg er stor. En amerikansk hackergruppe mener norske e-valg ikke holder mål. Prosjektleder Henrik Nore for e-valg 2011 mener kritikken ikke holder mål.

Norske e-valg er ikke et system, bare et prosjekt som har lyst ut en anbudsforespørsel. Derfor holder ikke kritikken mål siden den ifølge Nore er basert på forprosjektet.

- Vi vil velge løsning i løpet av 2009. Vi legger opp til full åpenhet, både i prosjektgjennomføring og på løsning, skriver Henrik Nore.

Gløder for frihet

Grunnleggeren av fri programvare Richard Stallman som er glødende opptatt av frihet til å velge, det vil si velge bort programvare som brukeren ikke selv kan forbedre og distribuere, er livredd elektroniske valg.

For folk flest tilsvarer fri programvare åpen kildekode, da en av frihetsgradene er evnen til å kunne endre i koden. Og det er nettopp åpen kildekode den norske valgløsningen skal baseres på.

På sitt foredrag om opphavsrett i Chateau Neuf på mandag kveld fikk han spørsmål elektronisk valg.

- Elektronisk valg er ekstremt farlig fordi det er så enkelt å gjøre endringer, understreket Richard Stallman.

Stallman har titro til mekaniske stemmemaskiner under streng bevokting, men stemming over nettet medfører så mange muligheter for svindel at de ansvarlige ikke kan tenke opp nok mottiltak for å demme opp for disse.

Kan ikke kontrollere

- Valg er veldig spesielt fordi du ikke kan kontrollere om du blir lurt. På de fleste andre områder kan du se at du blir svindlet, fortsatte Richard Stallman.

Det betyr ikke at Stallman for alltid er i mot elektroniske valg, men innføringen må være kontrollert.

- Innføring av elektroniske valg må skje veldig forsiktig under streng overvåkning, kanskje er det mulig fra stemmelokaler, tror Richard Stallman.

Det er identifisering og autentisering som gjør elektroniske valg vanskelige. Valg over nettet gir svindlere mulighet til å gi seg utfor andre, til å være anonyme til å foreta angrep på vegne av en interessegruppe. Fysisk oppmøte gjør identifiseringen og autentifiseringen enklere.

Les om:

Offentlig Sektor