E-kurs for offentlig forvaltning

SATSER PÅ E-LÆRING: Ingelin Killengreen, direktør i Difi, lanserer stadig nye kurs på nett. Hun mener det både er effektivt og samfunnsnyttig å tilby e-kurs for offentlig forvaltning. (Pressefoto)

E-kurs for offentlig forvaltning

Difi har lansert tre e-læringskurs for ansatte i offentlig forvaltning. Kursene tar for seg offentleglova, styring av digitaliseringsprosjekter og informasjonssikkerhet for ledere.

De tre nye e-læringsprogrammene fra Difi ble lansert 13. mai, og er for alle ansatte i offentlig forvaltning. De er en del av det digitale kompetanseløftet"På nett med læring", og er gratis for alle i både stat og kommune.

Tre nye kurs for offentlig forvaltning

De tre nye kursene fra Difi er:

  • Innsyn: om offentleglova. Kurset skal gi kunnskap og forståelse av loven, og tar opp temaer som åpenhet i forvaltningen og utfordringer rundt god forvaltningsskikk.
  • Finn veien: kurs om å styre digitaliseringsprosjekter, basert på prosjektveiviseren.no.
  • Er det sikkert? Dette er et kurs om informasjonssikkerhet for ledere.

Kursene er tilgjengelige via difi.no.

Effektivt med e-læring

Difi-direktør Ingelin Killengreen mener e-læring er effektivt som kompetansetiltak etter som de er lett tilgjengelige og fleksible.

- Både virksomheter og ansatte må raskt kunne tilegne seg ny kunnskap, videreutvikle eksisterende erfaring, i tillegg til at de må dele mer på tvers i forvaltningen. Det er her Difis e-læringskurs vil være en viktig suksessfaktor, sier Killengreen.

En annen faktor er kostnad med kompetanseutvikling og kursing. Statlige virksomheter bruker om lag to milliarder kroner hvert år til formålet. Da kan det være fordelsaktig med Difis e-kurs, mener Killengreen. Her kan offentloig ansatte delta uten at det koster virksomhetene ekstra.

- Difi betaler for opplæringsprogrammene, og mange flere i offentlig forvaltning får opplæring til en langt rimeligere penge enn tidligere. Vi snakker om samfunnsøkonomisk gevinst, sier Killengreen.

Eksempelvis nevnes kurset "Får Walter lov?", et kurs i forvaltningsloven. Da kurset ble tilbudt som e-læring økte antall kursdeltakere fra 100 til 2.440 på ett år. Difi melder om tilsvarende økninger for andre kurs som nå er blitt digitaliserte.

I skrivende stund har Difi 15 e-læringskurs klare til bruk på difi.no.

Offentlig Sektor